Monetralle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Monetra Oy:n talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille sekä muille kuntien tukipalveluille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Monetra Oy on voittoa tavoittelematon kuntaomisteinen in-house-osakeyhtiö, jonka palveluvalikoima tarjoaa ratkaisun kuntien tukipalveluiden tuottamiseen.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Monetralle kotimaisuus merkitsee sitä, että pystymme omalta osaltamme turvaamaan maamme elinvoimaisuutta luomalla työpaikkoja ja palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti ja asiantuntevasti. Talous- ja henkilöstöhallinnon alalla on olennaisen tärkeää tuntea suomalaiset lait ja sopimuskäytänteet, painottaa Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen. – Asiakkaamme hyötyvät palveluistamme siten, että kustannusten muodostuminen on läpinäkyvää ja asiakaspalvelumme varmaa, hän jatkaa.

Avainlippu-merkin tunnettuus on korkea ja se tunnetaan varsin hyvin myös kuntasektorilla. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 99 prosenttia kuntavirkamiehistä tuntee merkin ja 57 % heistä on sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa kunnan hankinnoissa.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Avainlipun tunnettuus kuntasektorilla on huipussaan ja siitä arvostetaan laajasti. Avainlippuun yleensä liitetään paitsi suomalaisuus myös mielikuvia turvallisuudesta, työllistävyydestä ja vastuullisuudesta. Kuntasektorilla suomalaista työtä arvostetaan ja Avainlippu on helposti tunnistettava todiste siitä, että esimerkiksi Monetran tuottamat palvelut tuotetaan Suomessa ja ne työllistävät Suomessa, sanoo Mentu.

Lisätietoja

Sanja Starck, viestintäpäällikkö, Monetra Oy, 050 575 9905, sanja.starck@monetra.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Monetra Oy on voittoa tavoittelematon kuntaomisteinen in-house-osakeyhtiö, jonka palveluvalikoimasta löytyvät ratkaisut kuntien tukipalveluiden tuottamiseen. Huolehdimme asiakkaidemme puolesta talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki-, sekä asiakirja- ja tietosuojapalvelut.
www.monetra.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.