Suomalaisuus merkille – kuluttajat haluavat ostaa suomalaista ja tunnistaa suomalaisen työn

Suomalaisista 84 prosenttia kertoo suosivansa suomalaisia tuotteita aina kun mahdollista. Omilla kulutusvalinnoilla halutaan tukea suomalaista työtä ja olla mukana luomassa yhteiskunnallista hyvää, selviää Suomalaisen Työn Liiton teettämästä tutkimuksesta.

Suomalaisen Työn Liiton tuore tutkimus osoittaa, että alkuperällä on merkitystä suomalaiselle kuluttajalle. Kotimaisuutta suositaan ja arvostetaan: 74 prosenttia kuluttajista olisi valmis maksamaan enemmän Suomessa valmistetuista tuotteista ja 68 prosenttia Suomessa tuotetuista palveluista.

– Suomalaisuuden merkitys erityisesti elintarvikkeissa on kasvanut viime vuosina. Suomalaisista 87 prosenttia pitää tärkeänä, että voi omilla valinnoillaan tukea suomalaista työtä. Myös suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin yhdistetyt piirteet, kuten vastuullisuus, laatu ja rehtiys lisäävät kotimaisen vaihtoehdon suosiota, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Paikallisuuden merkitys kasvaa kotimaisuuden rinnalla

Kuluttajan vaikutusmahdollisuuksista suomalaiseen työhön muistuttavan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan kyselyyn vastanneista 68 prosenttia piti suomalaisia elintarvikkeita kaupassa helposti tunnistettavina. Kampanjassa mukana olevien K-ruokakauppojen vähittäismyynnistä peräti 80 prosenttia tulee kotimaisista tuotteista, ja kampanjan aikana luku on kasvanut entisestään.

– Kampanjatutkimukseen vastanneiden mukaan suomalaisuus on kaupoissa hyvin esillä elintarvikkeissa. Paikalliset tuotteet ja lähiruoka haluttaisiin sen sijaan vahvemmin esiin. Paikallistuotteiden suosio onkin kasvanut viime vuosien kotimaisuusbuumin myötä. Yksi syy on varmasti niiden selkeä yhteys oman lähialueen työllisyyteen, Lausala toteaa.

Suomalaisen työn tunnistamiseksi ja takeeksi on olemassa erilaisia yhteisömerkkejä, kuten Ruokatiedon elintarvikkeille myöntämä Hyvää Suomesta -merkki sekä Suomalaisen Työn Liitto myöntämä Avainlippu-merkki, joka on jo yli 50 vuotta kertonut suomalaisesta valmistuksesta ja tuotannosta. Avainlipun tuntee 86 prosenttia kyselyyn vastanneista, ja ostopäätökseen se vaikuttaa yli puolella suomalaisista. Lisäksi Suomalaisen Työn Liitto myöntää Design from Finland -merkkiä, joka viestii suomalaisen, ainutlaatuisen muotoilun alkuperästä.

– Merkkien ansiosta kuluttajat löytävät suomalaista työtä edistävät tuotteet vaivatta kauppareissullaan, Lausala summaa.

Suosin kotimaisia tuotteita ja palveluntarjoajia aina kun mahdollista.

84 % täysin samaa tai jonkin verran samaa mieltä

16 % täysin eri tai jonkin verran eri mieltä

Tunnistatko kaupassa riittävän hyvin suomalaisen elintarvikkeen?

68 % kyllä

32 % ei

Kuinka hyvin tunnet Avainlippu-merkin?

86 % erittäin hyvin tai melko hyvin

14 % melko huonosti tai erittäin huonosti

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan bränditutkimukseen ja Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Frankly Partnersin toteuttama bränditutkimus tehtiin kvantitatiivisella verkkokyselyllä, jonka kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti. Tiedonkeruu toteutettiin tammikuussa 2016 ja siihen osallistui 1 143 suomalaista. Taloustutkimuksen tekemä kampanjatutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 ja siihen vastasi 2014 18–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

Lisätietoja:
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, 050 407 2623, tero.lausala@avainlippu.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 369 4949, hanna.malinen@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja muistuttaa jokapäiväisten ostopäätösten vaikutuksista Suomen työllisyyteen. Sinivalkoinen jalanjälki -tunnus helpottaa suomalaisten tuotteiden löytämisessä. www.sinivalkoinenjalanjälki.fi