Kunnilta puuttuu innovatiivisuus julkisista hankinnoista

Nykyisen hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoite, jonka mukaan 5 % kaikista julkisista hankinnoista tulisi olla innovatiivisia hankintoja. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kuntapäättäjät eivät kuitenkaan näe oman kuntansa hankintojen olevan kovin innovatiivisia, mutta innovatiivisten hankintojen lisääminen ja hallituksen tavoite saavat vahvaa tukea kuntakentässä.

Lähes kaksi kolmesta (62 %) kuntavaikuttajasta näkee, että heidän oman kuntansa toteuttamista hankinnoista puuttuu innovatiivisuus. Sekä pienissä että suurissa kunnissa ilmaistaan tyytymättömyyttä hankintojen innovatiivisuuteen ja ne kaipaavat muutosta nykyiseen. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoite, että 5 % kaikista julkisista hankinnoista olisi innovatiivisia ja tähän tavoitteeseen kuntavaikuttajista yli puolet (52 %) on tyytyväisiä. Lisäksi runsas neljännes (22 %) kuntavaikuttajista näkee, että viiden prosentin tavoite on jopa liian matala.

Kuntapäättäjät haluaisivatkin siirtyä hintakeskeisestä ajattelusta uudelle tasolle, jossa huomioidaan hankintojen paikallisuus ja työllisyysvaikutukset. Jopa kaksi kolmasosaa kuntapäättäjistä painottaisi hankinnoissa enemmän paikallisuutta (67%) ja työllistävyyttä (64%) sekä kaipaisi hankintojen tekemiseen entistä parempia työkaluja.

– Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla pystytään avaamaan markkinoita uusille tuotteille, palveluille ja yrityksille, jotka tuottavat uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, vaikeasti työllistettävien ihmisten työllistämiseen tai vaikkapa hoivapalveluihin kuten terapiapalveluihin, selvittää Suomalaisen Työn Liiton Brand Manager Niina Ollikka.

Ollikka esittää yhteiskunnallisia yrityksiä innovatiivisten ratkaisujen tuottajiksi julkisen sektorin ongelmiin.  – Yhteiskunnalliset yritykset on perustettu tuottamaan ja jakamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja investoivat voittonsa takaisin tämän yhteiskunnallisen missionsa täyttämiseksi. Nykyisten yhteiskunnallinen yritys -merkinhaltijoiden yhteenlaskettu liikevaihto on 3,3 miljardia euroa ja niissä työskentelee noin 11 000 työntekijää. Yhteiskunnallisilla yrityksillä on paljon annettavaa innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamisessa, jossa kuntavaikuttajat näkevät monia haasteita.

Vain reilu viidennes (22 %) kuntien hankinnoista vastaavista virkamiehistä näkee, että hankintalaki tarjoaa tällä hetkellä riittävästi liikkumavaraa innovatiivisten hankintamenettelyjen toteuttamiseksi. Uusi hankintalaki on jo tekeillä, joten nähtäväksi jää, tuoko se mukanaan aidosti uusia mahdollisuuksia innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki on esillä Kuntamarkkinoilla 14.–15.9.2016 K-kerroksessa osastolla D1 sekä tietoiskussa: Innovatiivisuus ja vastuullisuus julkisissa hankinnoissa 14.9.2016 klo 10:00–10:20 huoneessa A3.3. Osastolla mukana Yhteiskunnallisia yrityksiä: Annanpura, Eedi Asumispalvelut Oy, Honkalampi-säätiö ja Rinnekoti-säätiö.

Aula Research Oy toteutti kuntapäättäjien parissa tehdyn kyselytutkimuksen Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Selvitys toteutettiin sähköisinä kyselytutkimuksina aikavälillä 14.4.–17.5.2016. Kyselyyn osallistui yhteensä 1017 vastaajaa, joista 668 olivat kunnanvaltuutettuja, 324 kuntien hankinnoista vastaavia virkamiehiä ja 25 valtakunnan tason hankinta-asiantuntijoita.

Lue lisää tutkimuksesta

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Jokke Eljala, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi
Brand Manager Niina Ollikka, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi