Jouluvalmistelut pääasiassa naisten vastuulla

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimuksessa naiset kertoivat tekevänsä erilaisia jouluvalmisteluja huomattavasti suuremman määrän kuin miehet. Tulosten mukaan suomalaisten jouluun valmistautuminen koostuu ensisijaisesti lahjojen hankinnasta ja kodin laittamisesta.

Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa reilulta tuhannelta suomalaiselta tiedusteltiin, mitä asioita juuri hänen jouluun valmistautumiseensa kuuluu.

– Tulosten mukaan jouluun valmistautumisessa korostuvat perinteiset asiat, joita suurimmaksi osaksi hoitavat naiset. Muun muassa lahjojen hankkiminen kuului ohjelmaan 72 prosentilla naisista ja 59 prosentilla miehistä. Myös kodin laittamisen sekä jouluruokien suunnittelun ja valmistamisen listasi jouluvalmisteluiksi huomattavasti suurempi osa naisista kuin miehistä, kertoo Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Ainoan poikkeuksen teki joulukuusen haku, sillä sen jouluvalmisteluihinsa sisällytti 37 prosenttia miehistä ja 28 prosenttia naisista. Suurin ero löytyi sen sijaan leipomisessa, joka kuului joulunalusaikaan 59 prosentilla naisista, mutta vain 19 prosentilla miehistä.

Kaikkiaan naiset listasivat erilaisia valmistelutoimia miehiä huomattavasti suuremman määrän.

Perinteistä pidetään kiinni varsinkin vanhemmissa ikäluokissa

Kaikkien vastaajien keskuudessa suosituimmaksi jouluvalmistelutoimeksi nousi joululahjojen hankinta, mitä kertoi tekevänsä 65 prosenttia kaikista vastaajista.

Suomalaisen Työn Liitto muistuttaa, että jouluvalmisteluissa ja -hankinnoissa tehdyillä kulutusvalinnoilla on merkityksestä koko maan työllisyyteen.

– Ostamalla joulupöytään ja lahjaksi kotimaassa työllistäviä tuotteita ja palveluita on mahdollisuus tukea suomalaista työtä. Kymmenellä kuukausittaisella lisäeurolla suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin saisimme luotua Suomeen vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa, Eljala kertoo.

Lahjojen hankinnan jälkeen seuraavaksi suosituimmat joulupuuhat tulosten mukaan olivat kodin siivous (57 % vastaajista) ja koristelu (53 % vastaajista).

– Joka toinen kertoi myös hyvin perinteisten tekojen, eli haudoilla käynnin ja joulukorttien lähettämisen olevan osa jouluun valmistautumista. Perinteistä halutaan selvästi pitää kiinni. Tämä korostui varsinkin vanhemmissa ikäluokissa, eli 45–59-vuotiaiden sekä yli 60-vuotiaiden keskuudessa, Eljala toteaa.

– Näissä ikäryhmissä haudoilla kertoi käyvänsä noin 60 prosenttia vastaajista ja joulukortteja lähettää likimain samansuuruinen osuus tämän ikäluokan vastaajista. Prosenttiosuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin nuoremmissa ikäryhmissä, joissa osuudet olivat noin 35–40 prosentin luokkaa, hän jatkaa.

Vain viisi prosenttia tutkimukseen vastanneista ilmoitti, ettei valmistaudu jouluun mitenkään.

Mitä asioita kuuluu sinun jouluun valmistautumiseesi? (kaikki vastaajat N=1166)

Lahjojen hankinta 65 %
Kodin siivous 57 %
Kodin koristelu 53 %
Haudoilla käynti 50 %
Joulukorttien lähettäminen 50 %
Jouluruoan valmistaminen 50 %
Kuusen koristaminen 49 %
Joulurauhan julistuksen katsominen / kuuntelu 40 %
Leipominen 39 %
Jouluruoan suunnittelu 36 %
Kuusen haku 32 %

En valmistaudu jouluun mitenkään 5 %

Naiset TOP5: (N=526)

Lahjojen hankinta 72 %
Kodin koristelu 68 %
Kodin siivous 67 %
Joulukorttien lähettäminen 64 %
Jouluruoan valmistaminen 60 %

Miehet TOP5: (N=640)

Lahjojen hankinta 59 %
Kodin siivous 47 %
Haudoilla käynti 46 %
Kuusen koristaminen 45 %
Jouluruoan valmistaminen 40 %

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin marraskuussa 2014 ja siihen vastasi 1166 15–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa. Osassa kysymyksistä vastausvaihtoehdot kartoitettiin esitutkimuksella osana tutkimusta. Tutkimus on osa Suomalaisen Työn Liiton ja Keskon yhteistä Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjaa, jonka tavoitteena on muistuttaa arjen jokapäiväisten ostopäätösten vaikutuksesta Suomen työllisyyteen. Kampanja jatkuu vuonna 2015.

Lisätietoja:
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 374 7410, jokke.eljala@avainlippu.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 369 4949, hanna.malinen@avainlippu.fi

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja muistuttaa jokapäiväisten ostopäätösten vaikutuksista Suomen työllisyyteen. Sinivalkoinen jalanjälki -tunnus helpottaa suomalaisten tuotteiden löytämisessä. Kampanjassa ovat mukana kaikki K-citymarketit, K-supermarketit, K-marketit, K-extrat, Anttilat, Kodin Ykköset sekä lähes 50 suomalaista elintarvikevalmistajaa ja käyttötavarateollisuuden yritystä. www.sinivalkoinenjalanjälki.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2500 yritys- tai yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi