Kysely: Kansainvälistymishaluiset yritykset panostavat muotoiluun

Muotoiluun ja asiakastutkimukseen panostaminen on suomalaisissa yrityksissä edelleen verrattain vähäistä. Yritykset, jotka arvostavat enemmän muotoilua tähtäävät kansainvälistymiseen tai arvostavat erityisesti asiakaslähtöisyyttä, selviää Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Muotoilusäätiön yhteisestä tutkimuksesta, jossa selvitettiin millaisiin asioihin panostamisesta suomalaiset yritykset kokevat saavansa eniten hyötyä.

Kyselyssä 69 % yrityksistä koki saaneensa suuren hyödyn tuotekehitykseen panostamisesta. Vain noin puolet vastaajista koki hyötyvänsä muotoilupanostuksista.

– Mielenkiintoista tutkimuksessa oli se, että tuotekehityksen ja muotoilun välillä oli merkittävä ero. Herääkin kysymys, nähdäänkö yrityksissä muotoilu edelleen erillisenä toimintona, joka tarttuu toimeen, kun tuotekehitys on tehty, pohtii Design from Finland -merkin Brand Manager Johanna Lahti Suomalaisen Työn Liitosta.

Tuotekehityksen lisäksi eniten hyötyä yritykset kokivat saavansa markkinointiin ja mainontaan (64 %) ja viestintään (59 %) panostamisesta.

– Muotoilua ei nähdä vieläkään suuressa osaa yrityksiä kilpailukyvyn vahvistajana. Se on sääli, sillä muotoilun avulla yritykseen kuin yritykseen saadaan tukevampi kohderyhmää puhutteleva brändikulma. Muotoilu ei ole pelkästään tuotemuotoilua. Emme pärjää kilpailussa kansainvälisiä brändejä vastaan, mikäli yritykset eivät ota tarinankerrontaa ja brändikokonaisuutta haltuun, sanoo Lahti.

63 prosenttia kansainvälistymiseen tähtäävistä yrityksistä kokee muotoiluun panostamisesta koituvan hyödyn suureksi.

– Yrityksen on hyvin vaikea menestyä kansainvälisillä markkinoilla, jos tuotetta ei ole suunniteltu hyvin. Hyvään suunniteluun kuuluu olennaisesti myös muotoilu, jonka avulla voidaan erottua kilpailijoista, olla kustannustehokkaita ja herättää asiakkaiden kiinnostus, sanoo Suomen Muotoilusäätiön asiamies Pekka Koivisto.

Tietoisuutta löytyy, käytäntö puuttuu

Tuloksista käy ilmi, että asiakastutkimusta arvostavat yritykset kokevat tarvitsevansa muotoilua ja pitävät muotoilua keskeisenä kilpailutekijänä. Näissä yrityksissä myös ymmärretään muotoilun merkityksen korostuvan tulevaisuudessa.

Vaikka asiakastutkimukseen panostavat yritykset ymmärtävät muotoilun merkityksen, ei näissäkään yrityksissä tulosten mukaan käytetä omaa tai ulkopuolista muotoilijaa eikä muotoilu ole kirjattu yritysten strategiaan.

– Kotimaan muotoilumarkkinat ovat vielä varsin kehittymättömät. Muotoilun mahdollisuuksia ei vielä tunneta laajemmin, muotoilijan palkkaaminen kuvitellaan liian kalliiksi tai ulkopuolisen muotoiluosaamisen ostaminen koetaan hankalaksi, pohtii Koivisto.

Yrityksen saama hyöty liiketoiminnan eri osa-alueista:

  1. Yrityksen saama hyöty panostuksesta tuotekehitykseen 69 %
  2. Yrityksen saama hyöty panostuksesta markkinointiin ja mainontaan 64 %
  3. Yrityksen saama hyöty panostuksesta viestintään 59 %
  4. Yrityksen saama hyöty panostuksesta muotoiluun 51 %
  5. Yrityksen saama hyöty panostuksesta asiakastutkimukseen 50 %

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Muotoilusäätiön tilaamaan tutkimukseen. Selvitys toteutettiin ZEF Oy:n ZEFsurvey-työkalulla maalis-huhtikuun aikana 2015 ja siihen vastasi 249 yritystä, joista lähes 74 % oli alle 50 hengen yrityksiä. Suurin osa vastaajista (47 %) edusti teollisuuden toimialojen yrityksiä.

Lisätietoja:
Johanna Lahti, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, puh. 040 591 6143, johanna.lahti@avainlippu.fi
Pekka Koivisto, asiamies, Suomen Muotoilusäätiö, puh. 040 516 9271, pekka.koivisto@designfoundation.fi

Lisätietoja tutkimusmenetelmästä:
Tommi Eerola, Business Expert, puh. 050 510 5969, tommi.eerola@zef.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2500 yritys- tai yhteisöjäsentä. Lue lisää www.suomalainentyo.fi

Suomen muotoilusäätiö on suomalaisen pk-teollisuuden kärkiyritysten ja kolmen pörssiyhtiön vuonna 2009 perustama yleishyödyllinen organisaatio, joka auttaa suomalaisia yrityksiä ymmärtämään ja käyttämään muotoilua kovenevassa kilpailussa. Säätiö yhdistää toisiinsa muotoilijoita ja yrityksiä, muotoilun osaamista ja insinööritaitoa. Säätiö on lyhyen historiansa aikana auttanut yli 1 000 suomalaista pk-yritystä muotoilun omaksumisessa ja käytössä. Lue lisää www.designfoundation.fi