Tutkimus: Suomalaistyöntekijöitä houkuttelee kotimainen työnantaja

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta selviää, että suomalaistyöntekijät työskentelisivät mieluiten kotimaisessa yrityksessä. Työntekijän ja työnantajan välillä on kuitenkin näkökulmaero: siinä missä kaksi kolmasosaa vastaajista pitää työnantajan kotimaisuutta tärkeänä vetovoimatekijänä työntekijän näkökulmasta, työnantajan näkökulmasta työnantajan kotimaisuutta houkuttelevana piti vain reilu kolmannes.

Suomalaisen Työn Liiton teettämä tutkimus paljastaa selviä eroja siinä, mitä suomalaistyöntekijät ja -työnantajat arvostavat. Kaksi kolmesta (66 %) työntekijästä pitää työnantajan kotimaisuutta vähintään tärkeänä ominaisuutena, kun työnantajista sitä pitää vetovoimatekijänä vain hieman yli kolmannes (39 %).

Kotimainen palveluyhtiö Palmia on halunnut tuoda esiin juuriaan ja rooliaan suomalaisen yhteiskunnan rakentajana olemalla mukana Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -kampanjassa, jonka tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Palmian palveluilla on Avainlippu-merkki ja yhtiön kotimaisuusaste on yli 80 prosenttia.

”Palmiassa olemme huomanneet, että kotimaisuuteen liitetään työnantajuuden näkökulmasta sosiaalinen vastuu ja inhimillisyys”, Palmian henkilöstöjohtaja Sanni Alajääski kertoo. ”Meitä pidetään vakaana työnantajana. Kaikenikäisessä ja kymmeniä eri kansallisuuksia edustavassa henkilöstössämme näkyy, että suomalaisuus on myös erittäin monimuotoista: eri kulttuuritaustoista tulevat työntekijämme rakentavat omalta osaltaan suomalaisuutta ja suomalaista palvelutyötä. Me työnantajana puolestamme tarjoamme alustan, jonka kautta integroitua yhteiskuntaamme.”

Tulevaisuuden työelämän muuttuvat vaatimukset

Tutkimus paljasti poikkeavuuksia siinä, mitä ominaisuuksia osapuolet arvostavat työntekijöissä eniten. Työntekijät itse näkivät tärkeimpinä ominaisuuksina moniosaajuuden (51 %), joustavuuden työaikojen ja työn muotojen suhteen (43 %) sekä tahdon kehittyä (38 %).

Työnantajat näkivät työntekijöiden tärkeimpinä ominaisuuksina tahdon kehittyä (55 %), joustavuuden työaikojen ja työn muotojen suhteen (48 %) sekä muutosvalmiuden (45 %).

”Työelämä elää parhaillaan muutoksessa, jossa digitalisaatio ja työn uudet muodot vaikuttavat perinteisiin malleihin. Yhteiskunnan tulee tunnistaa muutos ja panostaa tulevaisuuden työntekijöihin, siis nuoriin, tarjoamalla tulevaisuuden töiden vaatimaa osaamista vastaavaa koulutusta. Made by Finland -tutkimuksemmekin mukaan suomalaiset pitävät koulutusta (38 %) kaikkein tärkeimpänä Suomen menestystekijänä tulevaisuudessa”, kommentoi Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Tulevaisuudessa työn luonne tulee muuttumaan, ja se on tunnistettu esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformia luotaessa. Palmiassa ajatellaan, että palvelualalla moniosaajuus korostuu nyt ja tulevaisuudessa.

”Palvelualoilla työtehtävien tehokas hoitaminen vaatii tulevaisuudessa työntekijöiltä moniammatillista otetta työntekoon”, Alajääski kommentoi. ”Näemme asiakastarpeen muutoksen, jossa palveluntuottajalta vaaditaan joustavuutta työkohteessa olevan henkilöstön työpanoksen ohjauksessa. Työntekijän turvatekninen osaaminen voi esimerkiksi korostua kiinteistöhuoltajan tehtävissä asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Tällaisiin osaamisvaateisiin ei ole helppo vastata ilman vahvaa ammattiosaamista ja alan tutkintoja.”

Nuorten, monipuolisten tekijöiden ja ammatillisen koulutuksen tärkeyttä korostaa myös viikolla 20 järjestettävä Taitaja 2017 -tapahtuma, jonka pääyhteistyökumppani Palmia on. Tänään 18.5. Taitaja -tapahtumassa jaetaan palkintoja yli 50 ammattialan Suomen mestareille.

*Suomalaisen Työn Liiton Tulevaisuuden työelämää koskevan selvityksen toteutti Aula Research Oy. Tutkimuksessa selvitettiin työikäisten suomalaisten ja työnantajien näkemyksiä suomalaisesta työelämästä. Työntekijäkyselyyn vastasi 1006 18­–65 -vuotiasta henkilöä ympäri Suomen 20.4.–24.5.2016 välisenä aikana. Työnantajakyselyyn vastasi 613 yritysten ylintä johtoa edustavaa ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä eri kokoisista yrityksistä ympäri Suomen samalla ajanjaksolla. Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -kampanjatutkimuksen toteutti Taloustutkimus helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja:

Sanni Alajääski, henkilöstöjohtaja, Palmia Oy, sanni.alajaaski@palmia.fi, 040 353 9192
Henna Mikkonen-Kemppainen, viestintäpäällikkö, Palmia Oy, henna.mikkonen-kemppainen@palmia.fi, 050 401 3930
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410

Palmia Oy on kotimainen palveluyhtiö. Ravintola-, kiinteistö-, siivous-, turvallisuus- ja toimitilapalveluilla huolehdimme sujuvasta arjesta kaikkialla kaupungissa. Palvelemme Etelä-Suomessa noin 1500 työntekijän voimin erilaisissa kohteissa: mm. lounasravintoloissa, bisnesparkeissa, juhlatiloissa, yleisötapahtumissa, liikennevälineissä, oppilaitoksissa, monitoimitaloissa, sairaaloissa – kaikkiaan yli 1 000 kohteessa. www.palmia.fi

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia.