Tutkimus: Ostopäätöksiä ohjaavat yksilölliset valinnat ja vastuullisuus

Tämän päivän kuluttajien tärkeimpiä valintoja ohjaavia tekijöitä ovat yksilöllisyyden kokemus, omaan ja perheen hyvinvointiin panostaminen sekä helppo ja mukava asiointi, selviää tuoreesta Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksesta. Arjen valinnoilla halutaan kantaa myös vastuuta.

Kuluttajat tekevät päivittäin valintoja vaihtoehtoisten tuotteiden, palveluiden ja ostoskanavien maailmassa. Suomalaisen Työn Liitto selvitti Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksella*, mihin arvoihin ja asenteisiin nämä valinnat perustuvat ja miksi ne koetaan tärkeiksi.

Suomalaiset seuraavat kuluttamisen megatrendejä

Tutkimuksesta ilmenee, että suomalaiset seuraavat aikaansa ja ovat hyvin perillä ostoskäyttäytymisen ja kuluttamisen megatrendeistä. Heillä on myös vahva käsitys siitä, mitä he arvostavat ostamissaan tuotteissa. Suomalaiset arvostavat erityisesti inhimillisiä, aidolta tuntuvia brändejä sekä läpinäkyviä ja avoimia yrityksiä. Tutkimuksen mukaan kaikissa ikäryhmissä nousivat esiin samat teemat, kuten yksilöllisyyden kaipuu, itselle ja perheelle hyvinvointia tuovat asiat ja elämykset sekä asioinnin helppous.

‒ Tutkimuksella haluamme lisätä ymmärrystä kuluttajien ostopäätösten taustoista, jotta voimme yhteistyössä yritysten kanssa auttaa heitä tekemään tiedostavia valintoja. Samalla voimme luoda suomalaisen työn tukemiselle edellytykset nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Avainlippu nostaa vastuullisuuden esiin

Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-merkki on auttanut tiedostavia suomalaisia kuluttajia löytämään suomalaista työtä tukevia ostopäätöksiä ja valintoja jo vuosikymmenten ajan, ja nyt käynnistyvällä kolmivuotisella Onhan siinä Avainlippu -kampanjalla halutaan auttaa asiakkaita tekemään omien arvojensa mukaisia valintoja.

‒ Tässä ostamisen, kuluttamisen ja kaupan murroksessa on ilahduttavaa havaita, että Avainlippu vastaa myös tämän päivän kuluttajien arvo- ja asennemaailmaan pohjaaviin valintoihin. Avainlippu on tutkitusti eniten ostamiseen motivoiva merkki, jatkaa Lausala.

Vuoden 2011 lopusta lähtien Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) jokaisen yksikön pihalla on liehunut Avainlippu merkkinä suomalaisen työn arvostuksesta ja työllisyyden tukemisesta.

‒ Kotimaisten ja erityisesti vielä pohjoiskarjalaisten tuotteiden menekin edistäminen on meille sydämen asia. Esimerkiksi myymissämme ruokatuotteissa kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia. Viidessä vuodessa Avainlippu-tuotteiden euromääräinen myynti on kasvanut 24 prosenttia, mikä kertoo samaa asiaa kuin Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset: yhä useampi kuluttaja arvostaa tuotteiden kotimaisuutta. Pohjois-Karjalassa Avainlipulla on positiivista vaikutusta ostopäätökseen hieman enemmän kuin Suomessa keskimäärin, toteaa PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä.

Yhtä köyttä suomalaisen työn puolesta

Suomalaisen Työn Liitto ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa järjestävät yhdessä Kolilla kampanjan lähtölaukauksen näyttävän tempauksen merkeissä.

‒ Valinta kotimaisuuden puolesta on myös valinta tulevien sukupolvien työllisyyden puolesta. Sitä symboloi tänään Kolin kansallispuistossa järjestettävä tempaus, jossa 500 pohjoiskarjalaista alakoululaista vetää noin kilometrin matkalla yhtä köyttä suomalaisen työn puolesta. Nuorten käsissä oleva köysi on Outokummussa valmistettua Piippo Oyj:n köyttä, ja Piippokin on Avainlippu-yritys, Kivelä sanoo.

‒ Kuten suomalaiset kuluttajat, myös Avainlippu seuraa työn, ostamisen ja kuluttamisen muutoksia. Panostamme nyt käynnistyvällä kolmivuotisella Avainlippu-kampanjalla siihen, että kuluttajat, yrityspäättäjät ja julkiset hankkijat toteuttavat ostopäätöshetkellä arvojaan ja kysyvät kampanjasloganin mukaan: Onhan siinä Avainlippu? Lausala kertoo ja jatkaa:

‒ Kampanjassa on mukana jo lähes 700 Avainlippu-yritystä, ja se on tiettävästi suurin koskaan Suomessa järjestetty yritysyhteistyökampanja.

Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksen TOP 3 muutosvoimaa:

  1. Uusi kuluttaminen – halvan ja parhaan yhdistely, 39 % vastaajista
    Hybridikuluttajalla kulutuskäyttäytyminen vaihtelee hinnan ja laadun osalta eri ostosten ja tilanteiden mukaan. Laadun merkitys korostuu itselle tärkeiden asioiden kohdalla, kun taas edullinen hinta ohjaa kulutusta niissä asioissa, joita hän ei miellä niin tärkeiksi. Yksilöllistymisen myötä laatu merkitsee myös eri asioita eri ihmisille.
  2. Parasta minulle – parasta perheelleni, 34 % vastaajista
    Kuluttajalle on tärkeää tehdä valintoja, joiden kautta hän voi panostaa omaan ja perheensä hyvinvointiin. Valinnoissa korostuu myös yksilöllisyys: tuotteita ja palveluita halutaan räätälöitävän tarpeita vastaaviksi. Perheen merkitys on korkealla sijalla ja lapsiin panostetaan aiempaa enemmän.
  3. Helppous ja mukavuus ‒ vaivattomasti asioiden, 30 % vastaajista
    Kuluttajat arvostavat mukavuutta ja asioinnin helppoutta, jolla he voivat säästää aikaa ja vaivaa itselleen tärkeisiin asioihin. Kuluttajille on tärkeää, että tuotteet ja palvelut vastaavat omaan tarpeeseen ja ne yhdistyvät sujuvaan asiointiin. Erityisen tärkeää helppous ja mukavuus on milleniaaneille, mutta myös vanhemmille ikäryhmille.

Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksen mukaan nousussa olevat muut muutosvoimat ovat lisäksi inhimilliset brändit, merkityksellisyyden etsiminen, digielämäntapa, uudet juuret ja elämysjano.

* Suomalaisen Työn Liiton teettämän Suomalaiset ostopäätösten äärellä -tutkimuksen toteutti Frankly Partners. Kvantitatiivinen online-kysely tehtiin 5.‒15.2.2018 laatusertifioidussa kuluttajapaneelissa (Norstat Finland Oy). Tutkimukseen vastasi 2004 henkilöä, jotka ovat iältään 15‒74-vuotiaita. He edustavat suomalaista väestöä iältään, sukupuoleltaan ja asuinalueeltaan. Tutkimuksessa toteutettiin lisäksi kvalitatiivinen keskustelu online-alustalla 12.–14.1.2018, johon osallistui 44 henkilöä, jotka olivat iältään 20–69-vuotiaita. Osallistujat rekrytoi Norstat Finland Oy ja Frankly Partners valitsi listasta mahdollisimman monipuolisen osallistujajoukon.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi
Merja Mantila, projektipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 330 3640, merja.mantila@suomalainentyo.fi
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 369 4949, hanna.malinen@suomalainentyo.fi
Juha Kivelä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, p. 010 762 2026, juha.kivela@sok.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4 000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Merkkiä hallinnoi Suomalaisen Työn Liitto. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kolmivuotinen kampanja. www.avainlippu.fi

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on asiakasomistajiensa omistama yritys, joka tuottaa etuja ja palveluita asiakkaille 10 kunnan alueella Pohjois-Karjalassa. PKO:lla on eri puolilla maakuntaa 100 toimipaikkaa, jotka työllistävät lähes 1 200 henkilöä. PKO:lle on myönnetty Avainlippu-tunnus merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta.