Yhteiskunnallinen yritys -merkki myönnetty jo yli kahdelle sadalle yritykselle

Suomalaisen Työn Liitto myönsi toukokuun lopussa Yhteiskunnallinen yritys -merkin Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle. Säätiö oli järjestyksessään jo kahdessadas merkin saanut, jonka hakemukset käsittelevä toimikunta hyväksyi. Yhteistä kaikille merkin saaneille yrityksille on, että ne ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia ja käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Yhteiskunnallisen yrityksen tavoite on tehdä yhteiskunnallista hyvää liiketoiminnan avulla. Yhteiskunnallinen yrittäminen on vahvassa kasvussa, sillä muuttuvassa maailmassa yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat tarvitsevat ratkojia.

Suomessa yhteiskunnallisten yritysten tunnusmerkit täyttäviä yrityksiä on tuhansia. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat kuten muutkin yritykset eri yhtiömuotoisina ja ilman lainsäädännöllistä erityisasemaa ja niillä on tärkeä rooli paikallisyhteisöissään palveluntuottajina ja työllistäjinä. Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttävien yli kahdensadan yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on noin neljä miljardia euroa ja niissä työskentelee yli 17 500 henkilöä.

Merkillä helppoutta ostopäätökseen

Kuluttajat toivovat yrityksiltä yhteiskunnallista vaikuttamista yhä enemmän ja merkin avulla tällaiset yritykset on helposti tunnistettavissa. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan peräti 59 % merkin tuntevista tiesi merkin kertovan siitä, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten ja että voitosta suurin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvään. Puolestaan 57 % merkin tuntevista sanoo sen vaikuttavan ostopäätökseen.

– Yhteiskunnallinen yritys -merkin avulla halutaan helpottaa niin kuluttajien, yritysten, kuin julkisten hankkijoidenkin ostopäätöstä tarjoamalla tunnistettava ja luotettava tapa tuoda esille yritysten vastuullisuutta. Merkin avulla on todennettavissa, että sen haltija kantaa kortensa yhteiskuntamme kekoon, kertoo Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunnan puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Neilimo.

Esimerkiksi merkin saanut Yrjö ja Hanna -säätiö sr on valtakunnallisesti toimiva yleishyödyllinen yhteisö, joka rakennuttaa ja ylläpitää ikäihmisten ja muiden erityisryhmien tarpeisiin sopivia kiinteistöjä. Yrjö ja Hanna Kodeissa merkki on otettu avosylin vastaan ja sen on koettu helpottavan esimerkiksi kuntien hankintakilpailuihin osallistumista. Lisäksi merkki on lisännyt asiakkaiden ja omaisten kiinnostusta.

Suomalaisen Työn Liiton seitsemän vuotta sitten lanseeraama Yhteiskunnallinen yritys -merkki toimii kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

– Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneille toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää. Yrityksen on määriteltävä yhteiskunnallinen tavoitteensa sekä voiton käyttötapansa yhtiöjärjestyksessään tai säännöissään, kertoo merkin Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

 

Lisätietoja:

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773

Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. www.suomalainentyo.fi