Kuntapäättäjät pelkäävät vaikutusmahdollisuuksiensa vähenevän julkisissa hankinnoissa

Suomalaisen Työn Liiton kunta- ja hankintapäättäjille tekemän kyselyn mukaan tulevan maakuntauudistuksen nähdään heikentävän kuntien vaikutusmahdollisuuksia hankinnoista päätettäessä. Peräti 71 prosenttia kuntapäättäjistä ei uskonut kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyvän maakuntauudistuksen seurauksena. Vaikutus hankintojen vastuullisuuteen, laadullisten kriteerien korostumiseen sekä pk-yrityksiltä hankkimiseen jakoi enemmän kuntapäättäjien mielipiteitä.

Maakuntauudistuksen seurauksena pk-sektorilta tehtävien hankintojen lisääntymiseen uskoi vajaa puolet, 45 prosenttia kuntapäättäjistä, kun taas 42 prosenttia kuntapäättäjistä ei uskonut tähän. Julkisten hankintojen vastuullisuuden lisääntymiseen maakuntauudistuksen seurauksena uskoi 39 prosenttia kuntapäättäjistä. Vastanneista kunta- ja hankintapäättäjistä 43 prosenttia uskoi kuitenkin laadullisten kriteerien painoarvon lisääntyvän kilpailutuksissa tulevaisuudessa.

– Mahdollinen maakuntauudistus on luonut kunnissa hyvin epävarman tilanteen, kuten tuloksista voi päätellä. Tulosten perusteella on selvää, että kuntapäättäjät pelkäävät vaikutusmahdollisuuksiensa pienenevän hankintojen suhteen, toteaa Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Sen sijaan pk-yritysten mahdollisuus pärjätä tarjoajina tulevissa kilpailutuksissa keskimääräisen hankintakoon kasvaessa on erittäin haastavaa, kun hankintojen keskimääräiset koot kasvavat maakuntauudistuksen myötä. – Työllisyyden ja kunnan elinvoimaisuuden kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että pk-yritykset pystyvät mahdollisen maakuntauudistukseen toteutuessa kilpailemaan hankinnoista, Lausala toteaa.

– Hyvää on se, että laajempien hartioiden myötä hankinnoissa on mahdollisuus paremmin edistää innovatiivisia ratkaisuja sekä soveltaa sosiaalisia ja eettisiä valintakriteerejä. Hinnan ei tarvitse aina olla se yksin määräävä tekijä. Hankintojen kautta kunnat ja maakunnat voivat jatkossa edistää pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa julkisrahoitteisissa palveluissa, Lausala pohtii.

Tulokset ovat osa laajempaa tutkimusta, joka julkaistaan kokonaisuudessaan Suomalaisen Työn Liiton Julkiset hankkijat ostopäätösten äärellä -seminaarissa 25.9.2018.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Julkiset hankkijat ostopäätösten äärellä -tutkimukseen. Aula Researchin tekemä kyselytutkimus toteutettiin maalis- ja toukokuun aikana 2018 ja siihen vastasi 1011 kuntapoliitikkoa, kuntavirkamiestä ja valtakunnan tason hankinta-asiantuntijaa.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu lähes 4 000 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi