Tutkimus: Kuntapäättäjien mielestä kotimaisuutta ja paikallisuutta pitäisi painottaa enemmän julkisissa hankinnoissa

Suomalaisen Työn Liiton teettämän kyselytutkimuksen mukaan kuntapäättäjät sallisivat kotimaisuuden ja paikallisuuden vaikuttavan ostohankintoihin, mikäli se olisi hankintalain puitteissa mahdollista. Peräti 84 prosenttia kuntapäättäjistä oli sitä mieltä, että kotimaisuuden pitäisi vaikuttaa hankinnoissa enemmän. Paikallisten yritysten tuotteiden ja palveluiden ostamisen lisäämisen kannalla oli 82 prosenttia vastaajista.

Kuntapäättäjät näkevät, että hankinnoissa tulisi nykyistä voimakkaammin suosia kotimaisia ja paikallisia tuottajia. Kuntapoliitikoista jopa 87 prosenttia ja hankinnoista vastaavista virkamiehistä 77 prosenttia näkee, että hankinnoissa pitäisi ostaa enemmän kotimaisten yritysten tuotteita ja palveluita. Eritoten pienimmissä kunnissa, eli alle 20 000 asukkaan kunnissa, paikallisten hankintojen suosiminen korostui kuntavaikuttajien vastauksissa. Peräti 90 prosenttia alle 5 000 asukkaan kuntien kuntavaikuttajista näkisi mieluusti julkisissa hankinnoissa enemmän paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita.

Päättäjät myös toivoisivat, että julkisia palveluita tuottavien yksityisten yritysten kotimaiseen omistuspohjaan kiinnitettäisiin huomiota, erityisesti varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa ja terveyspalveluissa.

– On hienoa, että kuntapäättäjät näkevät, että kotimaisuus ja paikallisuus ovat tärkeitä valintatekijöitä. Vaikka hankintalain mukaan kotimaisuutta tai paikallisuutta ei voi suoraan käyttää valintakriteereinä, kilpailutukseen on hankintalain puitteissa mahdollisuus tuoda suomalaisuutta ja paikallisuutta tukevia kriteerejä ja hankintamenetelmiä. Tämän tyyppisiä asioita ovat esimerkiksi sosiaaliset ja eettiset kriteerit kuten työllistäminen ja vaikuttavuus, palvelun sujuvuus tai vaikkapa huollon määräajat, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Kuntapäättäjät pitävät kuntiin hankittavien tuotteiden ja palveluiden tärkeimpinä valintatekijöinä laatua, kotimaisuutta ja vaikutuksia paikallistalouteen. Kuntapäättäjät peräänkuuluttavat muutenkin tuotteiden ja palveluiden laadullisille kriteereille enemmän painoarvoa ja toivoisivat hinnan merkityksen pienentyvän tulevaisuudessa.

Tulokset ovat osa laajempaa tutkimusta, joka julkaistaan Suomalaisen Työn Liiton Julkiset hankkijat ostopäätösten äärellä -seminaarissa 25.9.2018.

Aula Research Oy toteutti kuntapäättäjien parissa tehdyn kyselytutkimuksen Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen otos (n=1011) kerättiin sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin aikavälillä 27.3.–2.5.2018. Kyselytutkimuksen otos sisältää Manner-Suomen kunnanvaltuustojen jäseniä (n=705), kuntien hankinnoista vastaavia virkamiehiä (n=288) sekä valtakunnantason hankinta-asiantuntijoita ministeriöistä ja virastoista (n=18).

Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, p. 050 374 7410

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, p. 050 407 262

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan. Liitto on arvoyhteisö, johon kuuluu yli 3 900 yritys- ja yhteisöjäsentä. www.suomalainentyo.fi

Avainlippu on rekisteröity alkuperämerkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa. Avainlippuja on myönnetty jo yli 4 100 tuotteelle, tuoteperheelle tai palvelulle. Kolmivuotinen Onhan siinä Avainlippu?
-kampanja pysäyttää ostopäätöksen äärelle miettimään työllistäviä ja vastuullisia valintoja:
www.avainlippu.fi