Isot uhkakuvat eivät horjuta kuluttajien arvoja

Maailman myllerrys ja isot uhkakuvat eivät ole muuttaneet suomalaiskuluttajien arvoja. Suomalaisten kulutustottumuksiin vaikuttavat eniten halu tukea kotimaista työllisyyttä ja ilmastonmuutos. Tulokset käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.

Suomalaiset kuluttajana haluavat edelleen tukea kotimaisuutta ja vastuullisuutta valinnoissaan. Nämä ovat arvoja, jotka johtavat suomalaisten ostopäätöksiä. Tulevan vuoden aikana suomalaiset uskovat vahvasti, että he jatkavat kotimaisten ja vastuullisten tuotteiden ostamista. Halvempien brändien ostaminen kuitenkin nousee tulevaisuuden ostosuunnitelmiin merkittävästi.

Näiden tekijöiden takana on tulosten mukaan huoli ilmastonmuutoksesta, halusta tukea kotimaista työllisyyttä sekä Ukrainan sodasta johtuva epävarmuus Euroopassa. Lisäksi hintojen kallistuminen vaikuttaa kulutustottumusten muutokseen vahvasti. Hintojen nousu ja oman taloudellisen tilanteen heikkeneminen ohjaavat kuluttajia suosimaan halvempia brändejä.  Hintojen kallistuminen on myös vahva vaikutin ostamaan tuotteita ja palveluita verkkokaupoista.

– Koko väestön tasolla kuluttamista parhaiten kuvaa kotimaisten tuotteiden, yritysten ja palveluntarjoajien suosiminen aina kun mahdollista. Kuluttajat pyrkivät edelleen lisäämään näiden suosimista tulevan vuoden aikana. Taloudellisten rajoitteitten vuoksi myös halvimpien brändien ostaminen korostuu, mikä näkyy etenkin alle 25-vuotiailla. Heidän valinnoissaan tärkeällä sijalla on myös vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ostaminen, tulkitsee toimitusjohtaja Tero Lausala Suomalaisen Työn Liitosta.

Vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden sekä ympäristöystävällisten tuotteiden ostaminen tulee tulevan vuoden aikana myös lisääntymään, mikäli kuluttajien aikeet toteutuvat. Näiden aikomusten vaikuttimina ovat ilmastonmuutos, hintojen kallistuminen ja vahvempi halu tukea kotimaista työllisyyttä ja teollisuutta, ympäristöystävällisiä tuotteita unohtamatta.

Suomalaisen Työn Liitto selvitti Taloustutkimuksen online-paneelissa 1.-10.8.2022 suomalaisten kulutustottumuksissa tapahtunutta muutosta, suomalaisuuden ja vastuullisuuden merkitystä sekä yhdistyvätkö nämä toisiinsa. Lisäksi 15–24-vuotiaiden ikäryhmä kerättiin alihankintana Dynatan paneelissa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1537 osallistujaa, joista naisia oli 816 ja miehiä 721.

Viisi parhaiten kuluttajia kuvaavaa asiaa:

  • Suosia kotimaista tuotteita ja yrityksiä aina kun mahdollista
  • Kotimaisten palvelutarjoajien tukeminen aina kun mahdollista
  • Kotimaisen työn tukeminen
  • Ympäristöystävällisten tuotteiden ostaminen aina kun mahdollista
  • Vastuullisesti tuotettuja tuotteita / palveluita aina kun mahdollista 

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 407 2623, tero.lausala@suomalainentyo.fi

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, p. 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liiton tehtävänä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi


Tutustu tutkimustiivistelmään ja datapakettiin tästä