Tutkimus: Lähes 70 % suomalaistyöntekijöistä kokee, ettei heidän vahvuuksiaan tunnisteta riittävän hyvin

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -tutkimuksen mukaan suomalaistyönantajilla on vaikeuksia tunnistaa alaistensa vahvuuksia tarpeeksi hyvin. Peräti 69 prosenttia tutkimukseen vastanneista koki, että työnantajat eivät tiedä työntekijöidensä vahvuusalueita tarkasti. Erityisen aliarvostetuiksi itsensä tunsivat ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden Made by Finland -kampanja ja -kampanjatutkimus juhlivat satavuotiasta Suomea herättämällä keskustelua suomalaisen työn menestystekijöistä. Kampanjalla halutaan muistuttaa, että suomalainen työ luo hyvinvointia ja pitää meidät maailmankartalla myös seuraavat 100 vuotta.

Työntekijöiden vahvuuksien tunnistamisen osalta Made by Finland -tutkimus on karua luettavaa. Jos työntekijöiltä kysyy, työnantajat tunnistavat heidän vahvuuksiaan varsin heikosti: vain 31 prosenttia kokee, että vahvuudet tunnistetaan tarkasti tai jokseenkin tarkasti. Jopa 69 prosenttia kokee, ettei työnantajat tunnista heidän vahvuuksiaan kovin hyvin tai ollenkaan.

”Ihmiset haluavat luontaisesti kokea, että heidän vahvuuksiaan hyödynnetään. Se auttaa heitä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan omassa työssään. Tutkimustulos onkin tässä valossa huolestuttava ja hieman yllättäväkin, sillä vahvuuksia ja osaamista kyllä löytyy. Niihin suomalaisen työn menestys nojaa ja ne ovat kansainvälisestikin tunnustettuja”, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala kommentoi.

Ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat omasta mielestään aliarvostetuimpia

Jopa 82 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä ja asiantuntijoista kokee, että heidän vahvuuksiaan ei tunnisteta työnantajien puolelta tarpeeksi hyvin. Erityisesti toimihenkilöiden joukko on viime vuosikymmeninä sekä kasvanut että joutunut useiden YT-kierrosten runtelemaksi. Tämä saattaa vaikuttaa tuntemukseen siitä, ettei osaamista tunnisteta tai arvosteta.

”Kyseisen joukon työtehtäviä uhkaa tällä hetkellä automaatio ja robotisaatio. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että he pitävät huolta omasta pärjäämisestään erityisesti teknologian suhteen. Esimerkiksi talouspuolella on suuri tarve asiantuntijoille, joilla on uudenlaisia taitoja käyttää teknologiaa ja ohjata sen kehitystä”, Lausala pohtii.

Ikäryhmistä huonoimmin tunnistetaan 25–34-vuotiaiden työntekijöiden, eli työuransa alussa olevien, vahvuudet: jopa 75 % kokee, että vahvuuksia ei tunneta riittävän hyvin. Miestyöntekijöiden vahvuudet tunnistetaan karvan verran huonommin kuin naistyöntekijöiden.

”Meidän kaikkien tulisi panostaa siihen, että oppisimme tuntemaan entistä paremmin kollegoidemme vahvuuksia ja osaamista. Organisaation sisäinen kulttuuri on tässä avainasemassa, ja sitä rakentaa jokainen työyhteisön jäsen. Samoin meillä suomalaisilla on paljon opittavaa oman osaamisemme esiintuomisesta ja brändäämisestä. Osaamista voidaan hyödyntää työpaikoilla vain silloin, kun siitä tiedetään”, Lausala sanoo.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteisessä Made by Finland -kampanjassa on mukana yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia Facebookissa ja osallistu keskusteluun Twitterissä #madebyfinland.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, p. 050 407 2623
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, p. 050 374 7410
Hanna Malinen, viestintäpäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, hanna.malinen@suomalainentyo.fi, 050 369 4949

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia.