Tutkimus: suomalaiset ovat mielestään käytännöllisiä joulukuluttajia

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät shoppaile joulun aikana tunteella, vaan järjellä. Suomalaiset pitävät itseään käytännöllisinä, harkitsevina ja hintatietoisina kuluttajina joulunaikaan. Noin kolmannes suomalaisista sanoo käyttävänsä tänä vuonna jouluun vähemmän rahaa kuin viime vuonna. Suuri määrä suomalaisista kiinnittää huomiota myös jouluostostensa kotimaisuuteen.

Arvo- ja asennetasolla suomalaiset sanovat olevansa järkeviä joulukuluttajia, joita ohjaavat tutkimuksen mukaan käytännöllisyys, harkitsevaisuus, hintatietoisuus, suunnitelmallisuus ja laatutietoisuus. Vain muutama prosentti suomalaista kuvaa joulun ajan kuluttamistaan ylelliseksi, törsäileväksi ja hulluttelevaksi. Suomalaisista 30 % ajattelee myös käyttävänsä tänä vuonna jouluun vähemmän rahaa kuin viime vuonna, eritysesti pääkaupunkiseudulla asuvat sekä nuoret ja keski-ikäiset. Vain 6 % ajattelee, että käyttää tänä vuonna rahaa enemmän kuin viime vuonna.

– Kuluttajat arvioivat myös viime vuonna oman joulubudjettinsa pienenevän edellisvuoteen verrattuna, vaikka joulukauppa on yleensä kasvanut vuosi vuodelta. Asennetasolla näyttäisi kuitenkin tapahtuvan muutosta. Tiedostavan kuluttamisen trendi vaikuttanee pikkuhiljaa myös vuoden suurimpaan kulutusjuhlaan. Tunnepohjaiset arvot ja asenteet jäivät tutkimuksessa häntäpäähän, mikä on mielenkiintoista ottaen huomioon, miten tunnepitoinen juhla joulu monille on, pohtii Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

– Muutokset kulutustottumuksissa pohjaavat ympäröivän maailman muutoksiin ja sen vaikutuksiin omiin arvoihin. Vastuullisuus, ekologisuus ja omien kulutusvalintojen ilmastovaikutukset puhututtavat tällä hetkellä laajasti. Järkevä kuluttaminen näkyy tutkimuksesta päätellen myös jouluna, Eljala jatkaa.

Kotimaisuuteen kiinnitetään huomiota myös jouluna

Reilu kolmannes suomalaisista (37 %) arvelee kotimaisten tuotteiden ja palveluiden osuuden olevan yli 50 % jouluhankinnoista. Noin kolmannes (32 %) vastaajista sanoi tarkistavansa aina tai useimmiten, onko ostamassaan tuotteessa tai palvelussa kotimaisuudesta ja suomalaisesta työstä kertova Avainlippu-merkki.

Vastaajat suhtautuivat erittäin myönteisesti myös kuluttamisen vastuullisuutta koskeneisiin kysymyksiin.  Yli 90 % suomalaisista pitää kotimaisen tuotteen valitsemista vastuullinen tekona, joka luo työpaikkoja Suomeen.

– Kotimaisuuden suosiminen myös joulukulutuksessa näyttäisi olevan viime vuosien tutkimusten mukaan nousussa. Vastuulliset valinnat ja kotimaisten tuotteiden suosiminen ovat lopputulosta harkitsevasta ja käytännöllisestä joulukuluttamisesta. Lahjaa hankkiessa kannattaakin ensimmäisenä kiinnittää huomiota siihen, onhan siinä Avainlippu, Eljala vinkkaa.

Joulun ajan kulutusta kuvaavat sanat:

 • Käytännöllinen 57 %
 • Harkitseva 54 %
 • Hintatietoinen 41 %
 • Suunnitelmallinen 30 %
 • Laatutietoinen 26 %
 • Yksilöllinen 26 %
 • Hemmotteleva 18 %
 • Vastuullinen 11 %
 • Ekologinen 9 %
 • Emotionaalinen 8 %
 • Spontaani 7 %
 • Elämyshakuinen 6 %
 • Ylellinen 3 %
 • Törsäilevä 3 %
 • Hullutteleva 1 %

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan ja Taloustutkimuksen toteuttamaan internetpaneelitutkimukseen, joka toteutettiin lokakuussa 2018. Siihen vastasi 1187 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja:

Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 374 7410, jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Merja Mantila, projektipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 330 3640, merja.mantila@suomalainentyo.fi

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä ja se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4 300 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. Merkkiä hallinnoi Suomalaisen Työn Liitto. Onhan siinä Avainlippu -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton ja Avainlippu-yritysten yhteinen kolmivuotinen kampanja. www.avainlippu.fi