Eura Print Oy:n painopalveluille myönnettiin Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Eura Print Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Eura Print Oy on printtimediaan kuuluvia tuotteita ja palveluita tuottava 45-vuotias perheyritys.

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa. Lisäksi tuotteelle tai palvelulle lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Kotimaisuusastetta laskettaessa otetaan huomioon palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Haimme Avainlippu-tunnusta, koska kotimaisuus on keskeinen osa yrityksemme toimintaa alkaen raaka-aineista läpi koko toimitusketjun, tuotantotilat, henkilöstö ja omistus mukaan lukien – ja meidän asiakkaamme myös arvostavat sitä, kertoo Eura Print Oy:n toimitusjohtaja Sakke Suominen.

– Perheyrittäjyys yhdistyneenä ammattitaitoiseen henkilökuntaan muodostaa perustan EuraPrintin suomalaiselle palvelutarinalle, joka on kantanut jo 45 vuotta, Sakke Suominen jatkaa.

Avainlippu tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Vastaajista yli puolet (57 %) sanoo, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon. Kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Avainlippuun liitetään positiivisia mielikuvia luonnollisesti kotimaisuudesta, mutta myös luotettavuudesta ja laadusta, kertoo Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu.

– Myös b-to-b-hankinnoissa suomalaisuudella on jäsenyritystemme mukaan iso merkitys, ja se näkyy Avainlipun käyttäjissä. Jo lähes puolet Avainlippua käyttävistä yrityksistä palvelee omia yritysasiakkaitaan, jatkaa Reetta Mentu.

Lisätietoja

Sakke Suominen, toimitusjohtaja Eura Print Oy, 0400 595 302, sakke.suominen@euraprint.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@avainlippu.fi

Eura Print Oy on 1970 perustettu perheyritys, joka työllistää noin 30 graafisen alan ammattilaista. Yritys tuottaa markkinointiviestinnän tuotteita ja palveluita. www.euraprint.fi