Suomalaiset ovat mielestään ahkeria työntekijöitä

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista uskoo, että olemme työntekijöinä ahkeria. Erilaiset kansainväliset työaikavertailut eivät tue käsityksiä suomalaisten poikkeuksellisesta ahkeruudesta. Suomalaisen Työn Liitto korostaa, että työajan rinnalla olisi tärkeää kehittää työskentelytapoja ja esimerkiksi paremmalla johtamisella vaikuttaa työmotivaatioon ja tuottavuuteen.

Kyselyn mukaan 79 prosenttia suomalaisista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”suomalainen on ahkera työntekijä” kanssa. Naisista jopa 86 prosenttia pitää suomalaisia ahkerina, kun taas miesten keskuudessa vastaava luku on 75 prosenttia.

– Suomalaiset pitävät itseään perinteisesti ahkerana ja sisukkaana kansana, ja tätä näkemystä tukee tuore kyselymmekin. Kansainvälisiä tilastoja ja työaikatutkimuksia tarkasteltaessa suomalaisia ei kuitenkaan voida pitää työviikkojen pituuden osalta poikkeuksellisen ahkerina. Pelkän työviikon pituuden sijaan olisi tärkeää pureutua siihen, kuinka esimerkiksi työn merkityksellisyyden kokemukset vaikuttavat työmotivaatioon ja sitä kautta tuottavuuteen. Lisäksi Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeää olisi, että mahdollisimman moni pääsisi vahvemmin kiinni työelämään, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala sanoo.

Ahkeruutta on moneen lähtöön

Suomalaisen työelämän muutos heijastuu myös keskusteluun ahkeruudesta ja työn tuottavuudesta.

– Ahkeruus voidaan ymmärtää terminä monella tapaa. Työnteko vaikuttaa kuitenkin muuttuvan suuntaan, jossa yhä useammissa työtehtävissä korostuu vaatimus tehdä yhä itsenäisemmin töitä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Pelkkä työaikaan sidottu ahkera puurtaminen ei enää riitä, vaan on osattava olla ahkera oikeissa asioissa. Monet suomalaiset ovat hyviä ottamaan vastuuta ja hoitamaan työnsä itsenäisesti ilman jatkuvaa ohjausta, Eljala muistuttaa.

Kansainvälisiä työaikatilastoja tarkastellessa on hyvä muistaa, että työviikkojen pituutta voidaan mitata monella tapaa. Jokaisessa mittarissa on omat vahvuudet ja puutteensa.

– Muihin länsimaihin verrattuna suomalaiset eivät näyttäydy ahkeruuden perikuvina, mutteivät myöskään laiskoina. Teollisuuden työtunteja viikkotasolla tarkasteltaessa suomalaiset vaikuttavat tilastojen mukaan tekevän esimerkiksi amerikkalaisia huomattavasti vähemmän töitä. Toisaalta verrattaessa tehtyjen työtuntien määrää muihin suomalaisten 35,7 viikkotyötuntia ei juuri poikkea esimerkiksi Saksasta, Ranskasta tai Ruotsista, Eljala kertoo.

Ahkeruuteen ja muihin suomalaisen työelämän myytteihin pureudutaan TV1:n 8 myyttiä työstä -ohjelmasarjassa. Ohjelman juontaa Maaretta Tukiainen. Studiopaneeleissa keskustelevat eri alojen asiantuntijat, kuten liiketalouden professori Saara Taalas ja liiketalouden professori Alf Rehn. Ohjelmasarjan tilaaja on Yleisradio ja tuotantoyhtiö ITV Studios Finland. Sarjan kumppaneita ovat Suomalaisen Työn Liitto, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Tekes ja Työ- ja elinkeinoministeriö.

Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä?

”Suomalainen on ahkera työntekijä”

  • Erittäin samaa mieltä 18 %
  • Jokseenkin samaa mieltä 61 %
  • Jokseenkin eri mieltä 14 %
  • Täysin eri mieltä 3 %
  • En osaa sanoa 4 %

Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö CINT Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Tutkimuksen otos on kansallisesti edustava. Vastaajia oli yhteensä 1018, kohderyhminä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset.

Lisätietoja:
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@avainlippu.fi, 050 407 2623
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@avainlippu.fi, 050 374 7410

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2600 yritys- tai yhteisöjäsentä. Lue lisää www.suomalainentyo.fi

Kuva: 8 Myyttiä työstä ohjelmasarjan juontaja Maaretta Tukiainen ja Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs* Bruce Oreck (sylissään villakoira Deckard) vertailevat suomalaisten ja amerikkalaisten työntekoa illan jaksossa: Suomalainen on ahkera työntekijä.

*toimi vuosina 2009-2015