Avainlippu-merkki kertoo Suomessa valmistetusta tuotteesta tai palvelusta, ja sillä on tarkat kriteerit

Avainlippu on Suomalaisen työn liiton hallinnoima alkuperämerkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Avainlippu-merkki on tarkoitettu osoittamaan, että kyseinen tuote tai palvelu tukee suomalaista työtä ja taloutta. Avainlippu-merkin käyttöoikeudesta päättää toimikunta, joka käsittelee hakemukset ja myöntää merkin käyttöoikeuden.

Avainlippu on käytössä laajasti eri toimialoilla, niin valmistavassa teollisuudessa kuin palveluyrityksissä. Merkin myöntämisen edellytyksenä on, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa, ja että merkkiä haettaessa tuote tai palvelu täyttää myös sen edellyttämät muut kriteerit. Merkki myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja hakija sitoutuu ilmoittamaan valmistuksessa tai kustannusrakenteessa tapahtuvista muutoksista. Lisäksi merkin käyttöä seurataan ja sen mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan.

Kun kyse on tuotteesta, sen tulee olla valmistettu Suomessa. Tämä on Avainlipun ensisijainen ja tärkein kriteeri. Haettaessa merkkiä tuotteelle, on sen valmistusprosessi kuvattava, ja toimikunta tarkastelee merkkiä myöntäessään myös tätä. Esimerkiksi pelkkä pakkaaminen ei riitä Avainlipun saamiseen. Avainlippu-tuotteille lasketaan myös kotimaisuusaste, joka Avainlippu-tuotteiden kohdalla on keskimäärin 80 %. Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen omakustannusarvosta ja siihen lasketaan muun muassa työ, logistiikka, raaka-aineet, osat ja komponentit. Minimissään kotimaisuusasteen on oltava 50 prosenttia, jotta merkki voidaan myöntää.

Kotimaisuusaste takaa sen, että suurin osa valmistukseen käytettävästä rahasta kohdistuu Suomeen. Avainlippu-tuotteita ostamalla kuluttaja voi välillisesti vaikuttaa siihen, että työpaikkoja syntyy ja ne pysyvät Suomessa.

– Avainlippu-merkki ei vaadi, että tuotteen kaikki osat, komponentit tai elintarvikkeessa raaka-aineet tulevat Suomesta. Niitä ei välttämättä saa Suomesta, tai saatavuus voi vaihdella. Vaikka kaikki raaka-aineet tai osat eivät tulekaan Suomesta, tuo näiden tuotteiden valmistus merkittävästi työtä ja sitä kautta hyvinvointia muun muassa verotulojen kautta, kertoo Suomalaisen työn liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu.

Avainlippu on lähes kaikkien suomalaisten tunnistama merkki, joka välittää viestiä siitä, että tuote on valmistettu Suomessa ja se tuo työtä Suomeen.

– Itse asiassa on olemassa kolmenlaisia Avainlippuja, eli tuotteelle, palvelulle ja verkkokaupalle myönnettävä Avainlippu, ja niillä kaikilla on omat, erilaiset myöntämisedellytyksensä. Viimeaikaisen erittäin harmillisen koiranruokakeskustelun vuoksi meille liittoon on tullut muutamia kyselyitä Avainlippu-merkin kriteereistä. Avainlippu auttaa jatkossakin tunnistamaan suomalaiset tuotteet, palvelut ja verkkokaupat helposti ja luotettavasti, Mentu summaa.

Avainlippu-merkin säännöt ja kriteerit: https://suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/avainlipun-saannot/


Lisätietoja:

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen työn liitto, reetta.mentu@suomalainentyo.fi, p. 050 561 5030

Suomalaisen työn liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liiton tehtävänä on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. www.avainlippu.fi