Tutkimus: Suomalaiset tyytyväisiä liikenteen sujuvuuteen tietöiden aikana

Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -kampanjatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat pääosin tyytyväisiä liikenteen sujuvuuteen ja nopeuteen uusia liikenneväyliä rakennettaessa. Kotimainen Destia on infra-alan asiantuntija, jonka kaikkien projektien lähtökohtana on turvallisuus ja sujuvuus. Poimi Destian vinkit siihen, miten jokainen tielläliikkuja voi omalta osaltaan edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta tietyömaiden läheisyydessä.

Suomalaisista jopa 75 prosenttia pitää liikenteen sujuvuutta melko tai erittäin hyvänä silloin, kun käynnissä on teiden, katujen ja ratojen rakentaminen. Myös 69 prosenttia pitää liikenneyhteyksien nopeutta erittäin tai melko hyvänä liikenneväylien rakentamisen aikana. Tulokset perustuvat Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -kampanjatutkimukseen.

Suomen suurin, infra-alaan keskittynyt yritys Destia toteuttaa teiden, katujen ja ratojen rakennus- ja kunnossapitotyöt vuosisatojen kokemuksella. Destian tavoite on taata liikenteen turvallisuus ja sujuvuus sekä hyvät työolosuhteet kaikille työntekijöilleen joka päivä. Yhtiö huolehtii lisäksi työmaiden läheisyydessä liikkuvien liikenneturvallisuudesta.

”Työskentelemme hankkeillamme usein jo toiminnassa olevien liikennereittien läheisyydessä parantamassa tai luomassa täysin uutta, entistä toimivampaa yhteyttä. Kyseessä on varsin usein liikenteen solmukohdat, joten liikennettä ei voida pysäyttää töiden ajaksi. Liikennejärjestelyjen opasteet ja reititykset luovat pohjan sujuvalle ja turvalliselle liikenteelle, mutta tielläliikkujien turvallisuuteen vaikuttaa myös oma asenne ja käyttäytyminen”, toteaa rakentamisesta vastaava johtaja Pasi Kailasalo Destiasta.

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus korostuvat erityisesti kesällä, jolloin sekä tietöitä ja sen myötä työntekijöitä on liikenteen seassa paljon. Tänä kesänä Destialla on meneillään lukuisia isompia ja pienempiä hankkeita ympäri Suomen, kuten Laitaatsalmen sillan työmaa Savonlinnassa, Valtatie 5:n rakentaminen Mikkelissä ja Valtatie 4:n rakentaminen Oulussa sekä useat sillankorjausurakat erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kärsivällisyyttä vaaditaan siis sekä töiden tekijöiltä että tielläliikkujilta.

Destian vinkit kesäliikenteeseen työmaiden läheisyydessä:

  1. Kunnioita aitoja. Hiljaiseltakin näyttävä työmaa elää jatkuvasti ja voi sisältää vaaranpaikkoja. Seuraa siis tarkasti liikenneopasteita ja kierrä työmaa: etenkään kesälomalla ei ole tulipalokiire perille!
  2. Hidasta vauhtia. Kun huomaat ilmoituksen edessä olevasta työmaasta ja matalammasta nopeusrajoituksesta, höllennä kaasujalkaa. Huomaa, että törmäyksen sattuessa suojanasi on auto, mitä tietyöläisillä ei todennäköisesti ole.
  3. Valpastu vilkusta. Keltainen vilkku on kehotus valpastua ja hidastaa matkaa – jotain on tekeillä.
  4. Anna työrauha. Työntekijämme ovat mukavaa porukkaa, mutta palautteille ja kehitysehdotuksille on omat kanavansa, kuten Tienkäyttäjän linja (p. 0200 2100). Anna projekteilla työskenteleville työrauha tehdä työtään keskeytyksettä, niin varmistat työn valmistumisen sujuvasti ja aikataulussa.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia Facebookissa ja osallistu keskusteluun Twitterissä #madebyfinland.

Lisätietoja:

Pasi Kailasalo, johtaja, rakentaminen, Destia Oy, pasi.kailasalo@destia.fi, p. 0500 579 414
Johanna Otranen, viestintäpäällikkö, Destia Oy, johanna.otranen@destia.fi, p.  040 641 5810
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, p. 050 374 7410

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa. Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä.

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia. www.madebyfinland.fi