Mökkien omistus kasaantuu tulevaisuudessa Helsingin seudun asukkaille

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan mökkitutkimuksen mukaan eniten mökinomistajia löytyy Helsinki-Uusimaa-alueelta: lähes puolella heistä on joko oma tai yhteisomistuksessa oleva mökki. Uusmaalaiset ovat myös perimässä eniten mökkejä, mikä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa valtaosa Suomen mökeistä on helsinkiläisten omistuksessa. Samalla mökkimatkat pitenevät ja mökeillä vietetty aika kasvaa.

– Uudellamaalla asuvista 47 prosentilla on joko oma, yhteis- tai osaomistuksessa oleva mökki. Määrä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä tutkimuksemme mukaan uusmaalaiset perivät eniten mökkejä, Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala sanoo.

Muutoksen seurauksena suomalaisten mökkimatkat tulevat pitenemään, sillä Helsinki-Uusimaa-alueella asuvilla yhdensuuntaisia kilometrejä kertyy yleisimmin 150:stä 250:een. Muualla Suomessa asuvilla sen sijaan mökkimatka on pääasiassa alle 150 kilometriä.

– Etäisyydestä huolimatta – tai ehkä juuri siksi – Helsingin seudun asukkaat viettävät suomalaisista eniten aikaa mökillä. Kolmasosa käyttää mökkiä ympäri vuoden, ja noin kolmasosa mökinomistajista arvio myös vietetyn ajan kasvavan tulevaisuudessa entisestään, Eljala kertoo.

Suhde mökkipaikkakuntaan syntyy yhteisöllisyydellä

Yli puolella uusmaalaisista mökin omistajista ei ole erityistä suhdetta mökkipaikkakuntaan, eli esimerkiksi perhe tai suku eivät ole seudulta kotoisin. Tämä voi asettaa tulevaisuudessa haasteita paikallisille palveluntarjoajille ja kauppiaille.

– Kun tunneside mökkiseutuun tai sen ihmisiin puuttuu, ei paikallispalveluiden pariin välttämättä hakeuduta yhtä helposti. Maaseudun elinvoimaisuuden ja työllisyyden ylläpitämisen kannalta olisi kuitenkin tärkeää suosia paikallisia tuotteita ja palveluita. Teettämämme tutkimuksen mukaan paikallista suosii tällä hetkellä 78 prosenttia suomalaisista. Kampanjointia asian tärkeydestä on kuitenkin tehtävä jatkossakin, jotta luku säilyisi korkealla myös tulevaisuudessa, Eljala toteaa.

Kuinka puuttuva side voidaan sitten muodostaa? Mäntyharjun ja Ristiinan Rautia-kauppias Pekka Tukiainen antaa simppelin ohjenuoran:

– Lähestykää paikallispalveluita ennakkoluulottomasti ja tutustukaa tarjontaan. Pienemmillä paikkakunnilla on yleensä lämmin, yhteisöllinen tunnelma. Asiakkaita autetaan ja aikaa jää usein myös rupatteluun, oli kyse sitten mökin kunnostustöihin liittyvistä pulmista tai parhaan mustikkapiirakan reseptistä.

Omistaa mökin (oma/yhteis-/osaomistus).

47 % Helsinki-Uusimaa
43 % Etelä-Suomi
45 % Länsi-Suomi
43 % Pohjois- ja Itä-Suomi

Onko perimässä mökkiä?

35 % Helsinki-Uusimaa
25 % Etelä-Suomi
24 % Länsi-Suomi
26 % Pohjois- ja Itä-Suomi

Matka mökille alle 150 km.

38 % Helsinki-Uusimaa
77 % Etelä-Suomi
80 % Länsi-Suomi
76 % Pohjois- ja Itä-Suomi

Mökillä vietetty aika yli 10 vrk vuodessa.

53 % Helsinki-Uusimaa
42 % Etelä-Suomi
44 % Länsi-Suomi
41 % Pohjois- ja Itä-Suomi

Ei muita suhteita mökkipaikkakuntaan kuin kesämökki.

51 % Helsinki-Uusimaa
39 % Etelä-Suomi
35 % Länsi-Suomi
21 % Pohjois- ja Itä-Suomi

Rautia on mukana Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjassa, joka muistuttaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista maamme työllisyystilanteeseen. Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimukselta tilaamaan Sinivalkoinen jalanjälki -mökki- ja kampanjatutkimuksiin, sekä Frankly Partnersin toteuttamaan bränditutkimukseen. Mökkitutkimus toteutettiin helmikuussa 2016 ja siihen vastasi 2222 18–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa. Kampanjatutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 ja siihen vastasi 2014 18–79-vuotiasta suomalaista kuluttajaa. Bränditutkimus tehtiin kvantitatiivisella verkkokyselyllä, jonka kohderyhmänä olivat yli 15-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti. Tiedonkeruu toteutettiin tammikuussa 2016 ja siihen osallistui 1 143 suomalaista.

Lisätietoja:
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410
Merja Mantila, projektipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 330 3640, merja.mantila@suomalainentyo.fi
Pekka Tukiainen, kauppias, Rautia Mäntyharju ja Rautia Ristiina, 044 752 0024, pekka.tukiainen@rautia.fi

Suomalaisen Työn Liiton Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja muistuttaa jokapäiväisten ostopäätösten vaikutuksista Suomen työllisyyteen. Sinivalkoinen jalanjälki -tunnus helpottaa suomalaisten tuotteiden löytämisessä. www.sinivalkoinenjalanjälki.fi