Selvitys: Suomalaisomistus vaikuttaa myönteisesti terveyspalveluiden hankinnassa

Suomalaisen Työn Liiton selvityksen mukaan suomalaisomistus vaikuttaa yrityspäättäjien ostopäätöksissä. 64 prosenttia yritysten hankinnoista vastaavista sanoo suomalaisomistuksen vaikuttavan positiivisesti ostopäätökseen. Erityisesti työterveys- ja työhyvinvointipalveluita hankittaessa yrityksen kotimaisuuden merkitys korostuu.

Suomalaisen Työn Liitto kartoitti yrityspäättäjien hankintoihin vaikuttavia asioita, koska aihetta on tutkittu suhteellisen vähän. Yritykset hankkivat tavaroita ja palveluita yli 190 miljardilla vuodessa, joten yritysten ostojen vaikutus suomalaiseen työhön on merkittävä.

Yritysten hankinnoissa tuotteen tai palvelun tuottajan kotimaisuus nousi eri sektoreista tärkeimmäksi (85 %) työterveys- ja työhyvinvointipalveluissa.

– Terveyspalveluiden omistuspohjasta on keskusteltu paljon. Yrityspäättäjät selvästi kiinnittävät huomiota siihen, kuka yhtiön omistaa ja millaiset taustat sillä on. Verorahojen jäämistä Suomeen pidetään tärkeänä, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Selvityksen mukaan keskeisimpiä syitä sille, miksi yritykset ostavat ensisijaisesti Suomesta ovat suomalaisen työn tukeminen, työllistävyys, suomalaiseen laatuun ja osaamiseen luottaminen sekä asioinnin helppous.

Suomalaisen palveluntarjoajan tunnistaa Avainlipusta

Kotimaisen palveluyrityksen tunnistaa Avainlippu-merkistä. Avainlippua palvelulleen hakevalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia.

Yrityspäättäjistä 49 prosenttia sanoo Avainlippu-merkin vaikuttavan heidän ostopäätöksiin myönteisesti, kun he hankkivat työterveys- ja työhyvinvointipalveluita.

Lääkärikeskus Aava on suomalainen Avainlippua kantava perheyritys, joka toimii 14 toimipisteessä 10 paikkakunnalla. Yrityksen perhetausta ja suomalaisuus näkyvät toiminnassa monella tapaa.

– Aava maksaa veronsa Suomeen ja työllistää suomalaisia terveydenhuollon ammattilaisia sekä huolehtii suomalaisten työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Me Aavassa kehitämme toimintaamme ketterästi, mutta pitkällä tähtäimellä. Omistajat eli Ahon perhe haluavat viedä perheyritystä eteenpäin seuraaville vuosikymmenille ja Aavassa on tällä hetkellä investoitu erityisesi digikehitykseen, sanoo Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio.

Katso yhteenveto selvityksestä täältä »

Aula Research Oy toteutti yritysjohtajien parissa tehdyn kyselytutkimuksen Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen otos (n=320) kerättiin sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin aikavälillä 8.8.–6.9.2018. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat toimitusjohtajat ja yritysten hankinnoista vastaavat henkilöt yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä.

Lisätietoja:

Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Raija Tapio, toimitusjohtaja, Lääkärikeskus Aava, 040 543 1032

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

Suomalainen Lääkärikeskus Aava on edistänyt terveyttä ja hyvinvointia jo yli 50 vuotta. Huolenpitomme kantaa läpi ihmisen koko elämän. Perheyrityksessämme toimii yli 1000 ammattilaista, 14 toimipisteessä, 10 paikkakunnalla. Kehitämme toimintaamme ja koko toimialaamme viisaasti ja välittäen.