Tutkimus: Tältä näyttää suomalaisten mielestä tulevaisuuden työelämä

Suomalaiset uskovat, että tulevaisuudessa työntekijöiltä vaaditaan halua oppia uutta, kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja yhteistyön hyödyntämistä. Suomalaisen Työn Liiton teettämän Made by Finland -kampanjatutkimuksen mukaan tulevaisuuden työntekijältä vaadittavat kolme yleisintä asiaa ovat samat riippumatta vastaajien taustasta.

Työntekijöille tulevaisuudessa asetettavien vaatimusten kärkikolmikko korostui muita voimakkaammin naisten ja yli 50-vuotiaiden joukossa, selviää Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksesta. Halu ja valmius oppia uutta sekä kyky sopeutua uusiin tilanteisiin näkyivät varsinkin ylempien toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden joukossa. Miehet korostivat naisia enemmän päämäärätietoisuutta, oman työnteon määrää ja itsekuria. Päämäärätietoisuus ja itsekuri näkyivät myös erityisesti yrittäjien kohdalla.

– Suomalaisen sisun ikoninen kuva ”Suo, kuokka ja Jussi” kuvastaa perinteisen suomalaisen työntekijän näkemystä, päämäärää ja periksiantamattomuutta. Tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksia ajatellen suuntaus on kuitenkin yksinpuurtajista kohti rohkeita, uutta oppivia yhteen hiileen puhaltajia, selvittää Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Varsinkin johtavassa asemassa olevien ja toimihenkilöiden vastauksissa painottui yhteistyön hyödyntäminen. Naisista yli puolet (55%) näki yhteistyön tärkeyden tulevaisuudessa (miehistä vastaava luku 45%), kun taas viidennes miehistä ja neljännes johtavassa asemassa olevista koki epäonnistumisen pelon voittamisen vaikuttavan tavoitteiden saavuttamiseen.

– Asioiden loppuun saattaminen on sitä, missä olemme perinteisesti hyviä. Kehitettävää olisi vielä siinä miten voisimme rohkeammin tukea toisiamme eri tehtävissä. Porukkavoima ja kollektiivisen osaamisen hyödyntäminen on tulevaisuuden menestyksen rakentamisen kulmakiviä, Eljala pohtii.

Työntekijältä tulevaisuudessa vaadittava asiat, jotka vaikuttavat eniten tavoitteiden saavuttamiseen:

 1. Halu ja valmius oppia uutta 76%
 2. Kyky sopeutua uusiin tilanteisiin 68%
 3. Yhteistyön hyödyntäminen 50%
 4. Päämäärätietoisuus 30%
 5. Epäonnistumisen pelon voittaminen 18%
 6. Uskallus avunpyytämiseen 15%
 7. Oman työnteon määrä 15%
 8. Itsekuri 8%
 9. Kilpailuhenkisyys 7%
 10. Riskinotto 6%
 11. Unelmointi 5%
 12. Uhrautuminen 3%

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia ja osallistu keskusteluun Twitterissä #madebyfinland.

Lisätietoja:
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia. www.madebyfinland.fi