Tutkimus: Suomalaisten mielestä robotiikalla selvä rooli kotihoidossa

Joka neljäs suomalainen suhtautuu positiivisesti robotiikan hyödyntämiseen kotihoidossa. Yli puolet vastaajista taas uskoo robotiikkaa kohtaan tuntemastaan varauksellisuudesta huolimatta sen voivan hyödyttää kotihoitoa. Tulokset selvisivät Suomalaisen Työn Liiton teettämästä Made by Finland -kampanjatutkimuksesta. 

Suomalaiset suhtautuvat positiivisesti tai varauksellisen positiivisesti robotiikan hyödyntämiseen ikäihmisten kotihoidossa. Kaiken kaikkiaan neljänneksen (25 %) mielestä on hyvä, että robotiikkaa hyödynnetään kotihoidossa. Runsas puolet suomalaisista (55 %) suhtautuu robotiikkaan pienellä varauksella, mutta uskoo sen luovan myös mahdollisuuksia. Vain joka kuudes (16 %) ei haluaisi robotteja mukaan kotihoitoon lainkaan.

– Tulos lupaa hyvää ikäihmisille, hoitohenkilöstölle ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Tarvitsemme robotteja osaksi hoitoketjua kun hoitavat kädet eivät tulevaisuudessa enää yksinkertaisesti riitä. Oma lääkeannostelurobottimme on oiva esimerkki niin ikäihmisille, hoitohenkilöstölle kuin palvelua tarjoavalle kunnille etua tuovasta robotiikasta: se nostaa lääketurvallisuuden täysin uudelle tasolle, tuo tarkkuutta lääkkeenjakoon, vähentää työruuhkia ja työstressiä, vähentää kotikäyntien tarvetta ja aikaansaa siten säästöjä. Kaikkein hienointa on kuitenkin palaute palvelustamme, jonka mukaan ikäihmiset todella pitävät roboteistamme, salolaisen Evondosin toimitusjohtaja Jyrki Niinistö toteaa tyytyväisenä.

Nuoret suhtautuvat robottien hyödyntämiseen kotihoivatyössä positiivisimmin, mutta myös vanhimmissa ikäluokissa positiivisesti robotteihin asennoituu reilu 70 %.

– Suomessa on korkealuokkainen terveydenhoito ja teknologinen osaaminen, ja meillä vallitsee tutkimuksen tuloksienkin kuvastama ennakkoluuloton asenne uusia malleja kohtaan. Suomessa on lähtökohtaisesti siis hyvät lähtökohdat kehittää vanhusten kotihoitoon liittyviä innovaatioita. Robotisaatio ja uudet teknologiat voivat mahdollistaa ikäihmisillemme itsenäisen ja arvokkaan elämän mahdollisimman pitkälle, sanoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18–79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia Facebookissa ja osallistu keskusteluun Twitterissä #madebyfinland.

Evondosin Facebook-sivut löytyvät täältä.

Lisätietoja:

Päivi Laakso, Evondos Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja, paivi.laakso@evondos.com, p. 040 585 7581
Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, tero.lausala@suomalainentyo.fi, p. 050 407 2623

Evondos Oy on voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva terveydenhuoltoalan palveluyritys. Tarjoamme ensimmäisenä palvelutuotteenamme lääkeannostelurobotteja lähinnä kotihoitoon, jolloin robottimme ohjaa kotihoidon asiakkaan ottamaan lääkkeet aina oikein: oikea lääke, oikeaan aikaan, oikeana annoksena.  Palvelumme  parantaa lääkehoidon vaikutuksia, potilasturvallisuutta sekä tuo merkittäviä kustannus- ja laatuetuja terveydenhuoltoon. Yrityksen pääkonttori sekä tuotanto sijaitsevat Salossa. www.evondos.fi

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia