Ajankohtaista aiheesta: 8 myyttiä työstä

Suomalaiset eivät pelkää maahanmuuttajien vievän työpaikkojaan

Suomalaisen Työn Liiton teettämästä selvityksestä käy ilmi, että suurin osa suomalaisista ei pelkää maahanmuuttajien vievän työpaikkojaan. Useiden tutkimuslaitosten arvioiden mukaan Suomi tarvitsee lähivuosina lisää työvoimaa eli käytännössä lisää maahanmuuttajia työelämään.

Vievätkö maahanmuuttajat työpaikat?

”Olen hakenut monen vuoden ajan töitä, ainakin sadasta suomalaisesta yrityksestä. Olen asunut Suomessa 10 vuotta, maksan veroni tänne ja olen naimisissa suomalaisen kanssa. Olen suorittanut taloustieteen alan korkeakoulututkinnon ja minulla on oma yritys, jota kautta myyn nyt palveluitani, kun työnhaku ei ole onnistunut. Asiakkaita minulla on nyt eri puolelta Eurooppaa, vähemmän Suomessa.”

Hyvä / paha yritys vai järjestelmänkö vika?

Olin vielä vuoden 2012 keväällä suuren kansainvälisen yrityksen palveluksessa. Olin käynyt tuohon mennessä lähes kymmenet yt-neuvottelut läpi. Lopulta minullekin jäi vain luu käteen. Oli aika etsiä muita töitä. Tuotannolliset ja taloudelliset syyt olivat irtisanomiseni peruste, kuten nyky-Suomessa niin monen muunkin.

Suomalaisen työelämän muutos hävittää ja synnyttää uusia työpaikkoja

Suomalaisen Työn Liiton teettämästä selvityksestä käy ilmi, että moni suomalainen näkee kasvavien työttömyyslukujen taustalla myös ahneutta. Suomalaisen työn muutos on viime vuosina näkynyt työelämässä vaikeina päätöksinä, joiden seurauksena on syntynyt työttömiä. Samaan aikaan yritysten arvioidaan luovan tänäkin vuonna lähes 200 000 uutta työpaikkaa.

Suomalaisten mielestä yli 50-vuotiaat eivät saa työtä

Suomalaiset arvioivat yli 50-vuotiaiden työllistymismahdollisuudet huonoiksi, selviää Suomalaisen Työn Liiton teettämästä kyselystä. Mitä vanhempi vastaaja, sitä vahvemmin hän uskoo ikääntyneiden huonoihin työmahdollisuuksiin. Suomalaisen Työn Liitto muistuttaa, ettei työnhakijan ikä ole keskeinen rekrytointiperuste, vaan työnhakijat pitää valita muilla kriteereillä.

Suomalaisten enemmistö: kotimainen valmistus kannattaa

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan enemmistö suomalaisista luottaa siihen, että kotimainen valmistus kannattaa. Suomalaiset arvostavat kotimaista valmistusta ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä. Suomalaisen Työn Liitto kannustaa yrityksiä viestimään avoimesti tuotteidensa arvoketjujen eri vaiheista ja siitä työstä, jota ne Suomessa luovat.

Ahkeria kuin muurahaiset, sellaisiahan me suomalaiset olemme?

Monet ajattelevat, että me suomalaiset olemme Jumalan valittu kanssa, kun puhutaan työn tekemisestä ja ahkeruudesta. Suomi on ainoa maa, joka on maksanut sotakorvauksensa – talvisodanhenki eli ahkeruus ja periksi ei anneta -asenne määrittävät työn tekemisen eetostamme.

Suomalaiset ovat mielestään ahkeria työntekijöitä

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista uskoo, että olemme työntekijöinä ahkeria. Erilaiset kansainväliset työaikavertailut eivät tue käsityksiä suomalaisten poikkeuksellisesta ahkeruudesta. Suomalaisen Työn Liitto korostaa, että työajan rinnalla olisi tärkeää kehittää työskentelytapoja ja esimerkiksi paremmalla johtamisella vaikuttaa työmotivaatioon ja tuottavuuteen.