Ajankohtaista aiheesta: Arvotutkimus

Ovatko suomalaisen työn perinteiset arvot murtumassa?

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan suomalaisten työhön liittyvissä arvoissa korostuvat edelleen perinteiseksi mielletyt ahkeruus, vastuullisuus ja tunnollisuus. Työn arvopohjan muutoksissa on kuitenkin ennusmerkkejä murroksesta: jopa viidesosa tulevaisuuden työntekijöistä on hylkäämässä perinteiset vaihtoehdot työn ensisijaisina arvoina.

Tutkimus: Työn arvojen monimuotoistuminen

Suomalaisyritysten ja koko kansakunnan edellytykset kilpailukykyiselle, innovatiiviselle ja tuottavalle työlle paranisivat, jos tulevaisuuden työ ymmärrettäisiin paremmin ja työntekijöiden odotuksia tulevaisuuden työltä osattaisiin hyödyntää avoimemmin. Tähän johtopäätökseen päädytään Suomalaisen Työn Liiton käynnistämän tulevaisuuden työtä tarkastelevan tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa, jossa keskityttiin suomalaisten oman työidentiteetin muutoksiin ja tulevaisuusodotuksiin.

Arvotutkimus 2011

Suomalaisten aito huoli yhteiskuntamme tilasta ja suunnasta on säilynyt suurena. Kansalaiset kokevat, etteivät he voi toteuttaa riittävästi itseään.

Arvotutkimus 2010

WOIMA-säätiö ja Suomalaisen Työn Liitto teettivät yhteisen arvotutkimuksen Suomen osalta Taloustutkimus Oy:n avustamana yhdysvaltalaisen Barrett Values Centren strukturoimasta ja toimittamasta maakartoituksesta.