Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset selvittävät eri asiakasryhmien ostovalintoihin vaikuttavia tekijöitä

Olet varmaan kuullut, että suomalaisuuden suosiminen on ollut ennätysluvuissa viime aikoina? Niin on myös suomalaisuudesta kertovien merkkien tunnettuus, kuten Avainlippu- ja Design from Finland -merkkien.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset merkkeihin, suomalaisuuteen, vastuullisuuteen ja moneen muuhun tärkeään teemaan liittyen tarjoavat rikasta näkemystä ja oivalluksia eri asiakasryhmiin. Oli asiakkaasi kuluttaja, yritys tai julkinen hankkija, niin tutkimuksissamme pyrimme selvittämään, millaiset arvomuutokset vaikuttavat valintoihin.

Lyhyet tiivistetyt tutkimustulokset ovat katsottavissa merkeittäin: Avainlippu-, Design from Finland– ja Yhteiskunnallinen Yritys. Lisäksi tarjoamme aineistopankissa jäsenyrityksillemme enemmän tietoa valintoihin vaikuttavista tekijöistä eri asiakasryhmissä.

Tutkimuksia hyödynnetään usein viestinnässä ja kampanjoissa, joissa aina tuodaan esille Suomalaisen Työn Liiton jäsenyrityksiä. Tavoitteena on auttaa jäsenyrityksiämme saamaan kiinnostavaa ymmärrystä asiakkaista ja tukea heidän myynnillisiä tavoitteita merkkien avulla. Sillä kaikki asiakkaiden valintoja helpottavat yksinkertaiset näkyvät ja tunnistettavat symbolit ja merkit auttavat päätöksen tekoa.

Suomalaisen Työn Liiton tekemien panos-tuotostaulukoita soveltavien laskelmien mukaan jokaisella ostopäätöksellä on kerrannaisvaikutuksen myötä merkittävä vaikutus työpaikkojen syntyyn. Jokainen valinta suomalaisen tuotteen tai palvelun hyväksi vaikuttaa suoraan yrityksen kassavirtaan.  Valinnat vaikuttavat myös välillisesti moneen muuhun toimijaan työllistäen Suomessa niin logistiikan, kaupan, verkkokaupan, markkinoinnin kuin mainonnankin ammattilaisia.

Ole yhteydessä meihin, jos olet kiinnostunut tietämään enemmän merkeistämme tai tutkimustuloksistamme.

Jokke Eljala
Suomalaisen Työn Liiton, tutkimuspäällikkö
jokke.eljala@suomalainentyo.fi