Unelmoitu Suomessa -hanke

Suomalaisen Työn Liiton Unelmoitu Suomessa -hankkeeen tavoitteena oli tutkia työssä käyvien nuorten käsityksiä työelämästä, tulevaisuudenuskosta sekä haaveista. Tämän ymmärryksen perusteella pyrittiin löytämään suuntia työelämän muutostarpeille. Hanke toteutettiin yhdessä suurten palvelualan työllistäjien Lassila & Tikanojan ja SOK:n kanssa.

Tärkeimmät huomiot hankkeessa

– Nuorten suhtautuminen työhän on hyvin perinteistä: töitä pitää tehdä ja ahkerasti.

– Nuorilla on kova usko omiin kykyihinsä; mistä tahansa selviää, kun vaan jaksaa yrittää.

– Epävarmassa maailmassa elävä nuori ei oikein edes osaa odottaa varmuutta työelämältä vaan omaksuu kameleontin muuntautumiskyvyn.

– Nuoret suunnittelevat elämäänsä korkeintaan vuoden, parin aikajänteellä.

– Lapsuuden ja opiskeluajan unelmat elävät pitkään.

– Nuoret haluavat tehdä töitä sydämenasiansa parissa ja ovat valmiita jopa vaihtamaan ammattia sen eteen.

– Nuorilla työntekijöillä on kova halu opiskella ja kehittää itseään.

– Kovasta itseluottamuksesta huolimatta tulevaisuus tuntuu pelottavalta ja epävarmalta. Nuoret keskittyvät mieluummin nykyhetkeen.

– Töissä tulee olla hauskaa.

– Työporukka on tärkeä tuki elämän eri käänteissä.

Tutkimus toteutettiin etnografisena tutkimuksena, jossa haastateltiin nuoria todellisissa konteksteissa ja tilanteissa sekä kotona että työpaikalla. 1,5-3h kestäneet videoidut haastattelut (14 kpl) suoritettiin syksyllä 2013.

Lue tutkimusraportti>>