Yritysten väliset hankinnat ja toimitusketjujen murros

Toteutimme kyselytutkimuksen yrityspäättäjien keskuudessa yritysten toimitusketjuista. Valtaosa liiton jäsenyrityksistä toimii B2B-sektorilla, tarjoten tuotteita ja palveluita muille yrityksille. Kun maailma on isossa myllerryksessä, halusimme selvittää, mitä muutoksia tapahtuu yritysten hankinnoissa? Lataa raportti, joka pohjautuu laajaan kyselyaineistoon sekä kvalitatiivisiin case-haastatteluihin. Antoisaa lukemista ostajille ja myyjille!

 • Kyselyn kohderyhmänä olivat yritykset, jotka työllistävät vähintään 10 henkilöä.
 • Kyselyn otos kerättiin sähköisesti 19.9.-18.10.2022 välisenä aikana.
 • Kysely lähetettiin Aula Researchin yrityspäättäjäpaneelille, jotka vastasivat kyselyyn henkilökohtaisten vastauslinkkien kautta sekä Suomalaisen Työn Liiton jäsenille, jotka vastasivat kyselyyn avoimen linkin kautta.
 • Kyselyyn vastasi yhteensä 203 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa
 • Kyselyn tavoitteena oli:
  • selvittää missä suomalaisilla yrityksillä on toimitusketjuja ja onko yrityksillä suunnitelmia siirtää toimitusketjuja Suomeen ja Eurooppaan
  • tuottaa tietoa yrityspäättäjien käsityksestä globalisaation kehityksestä ja markkinoiden paikallistumiskehityksestä sekä siitä, uskovatko yrityspäättäjät toisten yritysten suunnittelevan toimitusketjujen siirtämistä
  • selvittää yrityspäättäjien tietotaso Suomalaisen Työn Liiton merkkien suhteen sekä merkkien vaikutus yritysten hankintapäätöksiin