Kuinka ihmiskeskeisyys tuo tulosta? Oppeja suuryritysten tavoista

Haastattelimme suuryrityksiä liittyen työn merkitykseen ja ihmiskeskeisyyteen osana Suomalaisen Työn Liiton tekemään Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelmaan.

Työn merkityksen ja tuottavuuden koetaan rakentuvan entistä voimakkaammin ihmiskeskeisistä arvoista ja toiminnasta Monissa suuryrityksissä on menossa kulttuurin muutos ihmiskeskeisempään ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Muutos nähdään toisaalta tuottavuuden edellytyksenä, osittain kilpailuetuna!

Tutkimusraportissa teemoina:

1.Työn merkitys kannattavuuden ja tuottavuuden ristiaallokossa
2.Työntekijöiden motivointi ja innostus työn tuottavuuden lähteenä
3.Asiakasymmärryksen uudet mahdollisuudet

Lue tutkimustiivistelmä

STL_suuryritystilaisuus_tiivistelmä_26102015-1

Englanninkielinen tiivistelmä

STL_large-companies_-summary-in-english_26102015(1)-1