Kotimaisen kysynnän ja viennin vaikutus arvonlisäykseen, tuontiin ja työllisyyteen

Prof. emer. Osmo Forssell ja liiton tutkimuspäällikkö Sami Tuurna ovat laatineet yhdessä tämän katsauksen liiton historiikin ja Forssellin 60-luvulta lähtien tekemien panos-tuotostutkimusten syventämiseksi.

Suomalaisen työn määrän ja taidon kehityksen edistäminen edellyttää työllistymiseen liittyvien vaikutussuhteiden tuntemista. Tuotannon toimialoittaiset riippuvuudet ja kysynnän koostumus ovat tällöin avainasemassa. Tutkielmassa tutkitaan niiden muodostumista kysynnän suuntautumisen, työllisyyden, tuonnin ja tulojen määräytymisen verkostossa.

Lue koko tutkielma
Kotimaisen kysynnän ja viennin vaikutus arvonlisäykseen, tuontiin ja työllisyyteen