Yritykset ostopäätösten äärellä -tutkimus

Suomalaisen Työn Liitto teetti elo-syykuussa 2018 yritysvaikuttajien parissa kartoituksen yritysten ostoista Suomessa. Kartoituksessa selvitettiin muun muassa eri tekijöiden vaikutusta ja painoarvoa tuotteiden ja palveluiden ostoihin yrityksissä nyt ja tulevaisuudessa, tuottaja- ja suunnittelumaan merkitystä palveluita ja tuotteita ostettaessa sekä kotimaisuuden merkitystä yritysten ostopäätöksissä.

Kyselyyn vastanneet yrityspäättäjät olivat hankkineet monipuolisesti erilaisia tuotteita ja palveluita, kuten ruoka- ja ravintolapalveluita, työvaatteita ja -kenkiä, toimistotarvikkeita, majoitusta, it- ja ohjelsmitopalveluita, liikelahjoja, työterveyspalveluita sekä rakentamisen ja kiinteistöhuollon ostoja.

Miksi yritysten ostot sitten on merkittävä ja tärkeä teema? Toimialojen yhteenlasketut ostot yrityssektoreilta on yli 190 miljardia euroa vuodessa, joista kotimaisten hankintojen osuus on 140 miljardia euroa vuodessa.  Suomessa kaikkien toimialojen keskimäärinen kotimaisuusaste on 73%, eli kotimaisuusaste on jo hyvin korkea. Suurimmat kotimaisten tuotantopanosten ostajasektorit ovat rakentaminen, paperiteollisuus ja elintarviteollisuus. Korkeimmat kotimaisuusasteet ovat kalataloudessa, kiinteistöalalla, puuteollisuudessa ja maaliikenteessä.

Aula Research Oy toteutti tutkimuksen Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat toimitusjohtajat ja yritysten hankinnoista vastaavat henkilöt yli 10 henkeä työllistävistä yrityksistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 320 yritysten ostoista vastaavaa henkilöä. Tutkimus toteutettiin aikavälillä 8.8.–6.9.2018 sähköisenä kyselynä, jota täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Tiivistelmä tutkimustuloksista »

Kuvitettu presentaatioversio »