Yhteisökuvatutkimus 2010

Suomalaisen Työn Liitto kerää vuosittain jäseniltään ja sidosryhmiltään palautetta liiton toiminnasta.

Monet kyselyyn vastanneet olivat kovien, kotimaisen tuotannon puolesta suosivien faktojen kannalla. Tämän lisäksi kaivattiin esimerkkejä kotimaisen työn menestyksestä maailmalla. Liiton toiminnan Helsinki-keskeisyyttä toivottiin vähennettäväksi ja tiiviitä yhteyksiä maakuntiin toivottiin vaalittavaksi.

Toivomuslistalla oli siis rohkeampaa artikulointia suomalaisen työn ja osaamisen puolesta. Esimerkkeinä mainittiin rakennusalan harmaa talous, julkisen sektorin hankinnat, kuntien ostopäätökset sekä erilaiset kilpailutussäännöt. Sanomaa suomalaisuuden käyttämisestä tulisi saada läpi viranomaisille ja poliitikoille.

Lue tutkimusraportti »