Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten yritykset hankkivat ulkopuolista työpanosta ja myyvät omaa osaamista internetin välityksellä. Samalla tiedusteltiin yritysten tulevaa internetin käyttöä tähän tarkoitukseen. Suomalaisen Työn Liiton tavoitteena on tutkimuksen välityksellä käynnistää keskustelua suomalaisen työn uusista muodoista. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n kanssa.

Internetin käyttö välineenä työn ostoon ja myyntiin on määrältään vielä yrityksissä verraten vähäistä. Silti kaikista yrityksistä noin puolet on käyttänyt internetiä tähän tarkoitukseen. Alle viisi vuotta toimineet yritykset käyttävät internetiä työpanosten ostamiseen ja myymiseen muita ahkerammin kaikilla toimialoilla. Internetin kautta hankitaan ensisijaisesti osaamista, jota yrityksillä ei itsellään ole. Keskeisenä motiivina ei sen sijaan ole työpanosten edullisuus. Eniten internetiä käytetään markkinointiin, kotisivuihin, blogeihin ja tuote-esittelyihin.

Tutkimuksen kohderyhmät ovat:

  • Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritykset,
  • EK:n jäsenyritykset
  • alle 5 vuotta toimineet uusyritykset (SUK)

Tutkimukseen vastasi 636 yritystä.

Lue tutkimusraportti »