Suomalaiset ostopäätösten äärellä ja Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto teetti selvityksen kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä vuonna 2018.  Kartoituksessa selvitettiin suomalaisten ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten millaiset muutosvoimat vaikuttavat kuluttamisessa, mikä on suomalaisuuden ja kotimaisuuden merkitys nyt ja tulevaisuudessa, sekä miten paljon Suomalaisen Työn Liiton myöntämät merkit vaikuttavat ostopäätöksessä ja millaisena merkkien nykytila ja tulevaisuus näyttäytyy suomalaisille.

Kartoituksessa selvisi, että Suomalaisen Työn Liiton merkit ovat hyvin mukana kuluttamisen ja yhteiskunnan muutoksessa, sillä merkkejä suosivissa vastaajissa löytyy paljon muutosvoiminen eturintamassa olevia. Avainlipun, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkin osalta vastaajat kaipasivat parempaa näkyvyyttä ostotilanteissa, jotta ne vaikuttaisivat paremmin ostopäätökseen. Merkkien osalta kaivattiin selkeämpiä viestejä ja tarinoita merkin ydinsanomasta ja yrityksistä merkkien takana.

Selvitys jakaantui kahteen osaan, joista ensimmäinen, kvalitatiivinen osio toteutettiin 12.–14.1.2018 välisenä aikana. Laadulliset haastattelut tehtiin online -alustalla. Frankly Partners vastasi haastateltavien rekrytoinnista. Kvantitatiivinen osuus toteutettiin 5.–15.2.2018 online-kuluttajapaneelissa. Tutkimukseen vastasi 2004 iältään 15–74-vuotiasta suomalaista.  Otos on edustava väestön iän, sukupuolen, ja asuinalueen (maakuntatason) suhteen. Tutkimukset toteutti Frankly Partners.

Lataa Yhteiskunnallinen yritys -merkin tutkimusraportti tästä »

Tutustu Avainlippu-merkin tutkimukseen »

Tutustu Design from Finland -merkin tutkimukseen »