Suomalaisen työn indikaattori – tiivistelmä

Suomalaisen Työn Liiton kehittämän Suomalaisen työn indikaattorin mukaan vuonna 2018 suomalainen työelämä oli noususuhdanteessa. Taantumasta oli toivuttu ja taloudessa ja työelämässä oli nostetta.

Päivitetty indikaattori osoittaa, että suhdannenäkymät ja odotukset olivat korkealla niin työnantajien kuin työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi vuonna 2018 Suomen BKT kasvoi, kilpailukyky parantui, tuottavuus nousi, investoinnit lisääntyivät ja työntekijöiden luottamus talouteen ja työmarkkinoihin lisääntyi edellisiin vuosiin verrattuna. Erityisen ilahduttavaa oli, että perinteisesti heikolla tasolla olleet yritysindikaattorit lähentelivät jo perusvuoden 2006 arvoja ja yritykset olivat luottavaisia tulevaisuuden suhteen.

Suomalaisen Työn Liitto aloitti vuonna 2014 Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelman, jonka tavoitteena on selvittää työhön vaikuttavia muutosvoimia ja niiden avaamia mahdollisuuksia. Ohjelman lähtökohtana on tarkastella sekä työelämän laadullisia että määrällisiä muutosvoimia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millainen on suomalaisen työn tila ja mihin suuntaan suomalainen työ kehittyy merkityksellisen työn näkökulmasta. Ohjelman tuloksena Suomalaisen Työn Liitto on kehittänyt Suomalaisen työn indikaattorin, joka kuvaa vuosittain merkityksellisen työn kehitystä.

Suomalaisen työn indikaattorin luomisessa on käytetty useita eri tilastoaineistoja, ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan. Aiemmin julkaistuissa indikaattoreissa perusvuotena on ollut vuosi 2005, joka on ollut taustamuuttujille asetettu kiinteä perusvuosi. Perusvuoden taustamuuttujadata pohjautui vuoden 2005 loppuvuoden dataan. Esitysteknisistä syistä muutimme indikaattorin perusvuodeksi 2006, joka edelleen perustuu 2005 loppuvuoden taustamuuttujadataan. Vuoden 2018 tulokset pohjautuvat tällöin vuoden 2017 loppuvuonna kerättyihin tietoihin.

Vuoden 2005 dataan pohjautuva valitsemisen syinä oli se, että kyseessä oli melko neutraaliin ajankohta Suomen talouden kehityksessä. Vuonna 2005 Suomessa elettiin talouden nousukautta, muttei oltu vielä korkeasuhdanteen huipulla. Suomalaisen Työn Liitto julkisti indikaattorin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2016.

Lue tiivistelmä Suomalaisen työn indikaattorista: Suomalaisen työn indikaattori – Tiivistelmä 2019