Suomalaisen työn indikaattori – tiivistelmä

Suomalaisen Työn Liiton kehittämän Suomalaisen työn indikaattorin positiivinen kehitys lupaa valoisia tulevaisuuden näkymiä. Nyt päivitetty indikaattori osoittaa, että suomalainen työelämä on nousussa niin työntekijöiden, yritysten kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Samaan aikaan kun tuottavuus nousi, työntekijöiden kokemus mahdollisuuksista vaikuttaa työnsä sisältöihin kuitenkin laski.

Suomalaisen Työn Liitto aloitti vuonna 2014 Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelman, jonka tavoitteena on selvittää työhön vaikuttavia muutosvoimia ja niiden avaamia mahdollisuuksia. Ohjelman lähtökohtana on tarkastella sekä työelämän laadullisia että määrällisiä muutosvoimia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millainen on suomalaisen työn tila ja mihin suuntaan suomalainen työ kehittyy merkityksellisen työn näkökulmasta. Ohjelman tuloksena Suomalaisen Työn Liitto on kehittänyt Suomalaisen työn indikaattorin, joka kuvaa vuosittain merkityksellisen työn kehitystä.

Suomalaisen työn indikaattorin luomisessa on käytetty useita eri tilastoaineistoja, ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan. Taustamuuttujille on asetettu kiinteä perusvuosi 2005, joka ajoittuu melko neutraaliin ajankohtaan Suomen talouden kehityksessä. Vuonna 2005 Suomessa elettiin talouden nousukautta, muttei oltu vielä korkeasuhdanteen huipulla. Suomalaisen Työn Liitto julkisti indikaattorin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2016 ja julkaisee päivitetyn indikaattorin vuosittain.

Lue tiivistelmä Suomalaisen työn indikaattorista – marraskuu 2017