Yrittäjyysilmapuntari 2011

Yrittäjyysilmapiirissä näyttää olevan hienoisia hiipumisen merkkejä. Yrittäjyyden houkuttelevuus on aiempaa vähäisempää, yritysten perustamista harkitsee aiempaa harvempi ja yrittäjyysilmapiirin koetaan heikentyneen. Tiedot selviävät Yrittäjäpäiväsäätiön, Suomalaisen Työn Liiton, Suomen Yrittäjien ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tilaamista tuoreista selvityksistä.

Tutkimukset osoittavat lisäksi, että suomalaiset ymmärtävät laaja-alaisesti yrittäjyyden kansantaloudellisen merkityksen hyvinvoinnille ja työllisyydelle. Suuri yksimielisyys vallitsee siitä, että yrittäjyyttä on edistettävä eri tavoin. Enemmistö kaikista suomalaisista on yhtä mieltä, että yrittäjyys on Suomen työllisyyden avain ja Suomen talouskasvun moottori. Yrittäjyyttä pidetään myös tärkeänä verotulojen ja kilpailukyvyn lähteenä. Kansalaiset ovat yhtä mieltä myös siitä, että yrittäjyys ei ole lähtökohtaisesti rikastumisen keino, vaan pikemminkin toimeentulon lähde. Enemmistön mielestä kouluissa ei kannusteta riittävästi yrittäjyyteen.

Miehet ja naiset ovat näistä vaikutuksista samaa mieltä. Naiset ovat kuitenkin vahvemmin sitä mieltä, että yrittäjyys on tärkeä osa suomalaista kulttuuria, joka on Suomen Yrittäjien johdolla 5.9. vietettävän Yrittäjän päivän teemana.

Yrittäjyyden houkutus hiipumassa – nuoret positiivisimpia

Vielä vuonna 2006 yrittäjyyttä piti erittäin tai melko houkuttelevana 46 prosenttia suomalaisista. Viime vuonna 34 prosenttia ja tänä vuonna 32 prosenttia suomalaisista houkutti yrittäjyys. Suomalaisista, joita yrittäjyys ei houkuttele, suuri osa pitää palkkatyötä parempana vaihtoehtona. Yksi prosentti pitää sosiaaliturvan varassa elämistä yrittäjyyttä houkuttelevampana. Vuonna 2010 kansalaisista 46 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomessa on hyvä yrittää, tänä vuonna näin ajatteli 42 prosenttia.

Nuoret, 15-24-vuotiaat, suhtautuvat suomalaisista positiivisimmin yrittäjyyteen. Vajaa kolmannesta kaikista suomalaisista houkuttaa yrittäjyys. Sen sijaan yrittäjistä yhdeksän kymmenestä uskoo omaan uravalintaansa. Puoluekannaltaan yrittäjyys houkuttaa eniten kokoomuksen ja keskustan äänestäjiä. Vähiten, yrittäjyys vetoaa Kristillisdemokraattien äänestäjiin.

Vapaus ja itsenäisyys vetävät yrittäjyyteen

Vapaus, itsenäisyys ja itsensä toteuttamisen mahdollisuus koetaan houkuttelevaksi yrittäjyydessä vuodesta vuoteen. Epävarmuus ja tänä vuonna myös verotus puhuvat yrittäjäksi ryhtymistä vastaan. Alle viisi vuotta toimineista yrittäjistä puolet aikoo jatkaa samaan malliin kuin aikaisemmin. Liki puolet panostaa lisää markkinointiin ja kolmannes tuotekehitykseen. Neljä prosenttia aikoo lopettaa ja kaksi prosenttia myydä yrityksensä. Reilu puolet yrittäjistä oli sitä mieltä, että yrittäjyyden kynnystä madaltaisi ilmainen yritysideapankki, josta saisi liikeideoita.

Yrittäjän päivän 5.9. merkeissä Yrittäjyysilmapuntari 2011 -tutkimus toteutettiin kahdelle kohderyhmälle. Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien yhdessä tekemä kysely Surveypal-työkalulla tehtiin alle viisi vuotta toimineille Suomen Uusyrityskeskuksen kautta yrittäjiksi ryhtyneille uusyrittäjille. Tutkimus mittasi yrittäjyyteen liittyvää yleistä ilmapiiriä uusyrittäjien keskuudessa. Tutkimukseen vastasi 1088 uusyrittäjää. Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät tilasi Taloustutkimus Oy:ltä suuren yleisön yrittäjyysmielipiteitä kartoittavan tutkimuksen. Tutkimuksen otos oli 1178 vastaajaa. Tutkimuksen näyte on valtakunnallisesti edustava iän, sukupuolen ja asuinläänin mukaan.

Lue tutkimusraportti: Yrittäjyysilmapuntari 2011 Uusyrittäjät »

Lue tutkimusraportti: Yrittäjyysilmapuntari 2011 Suuri yleisö »