Suomalainen mökkikulttuuri -tutkimus

Suomessa on puoli miljoonaa kesämökkiä, ja niissä on kiinni merkittävä osa suomalaisten varallisuudesta. Taloudelliset vaikutukset näkyvät myös keskeisesti maaseutujen elinvoimaisuudessa: mökkeilyn arvioidaan työllistävän 60 000 suomalaista ja lisäävän paikallisten palveluiden käyttöä. Mökkitutkimuksen ja siihen liittyvän viestinnän tavoitteena onkin muistuttaa suomalaisia näistä mökkeilyn kansallistaloudellisista ulottuvuuksista.

Tutkimuksella haluttiin selvittää:

  • Mökkien omistaminen nyt ja miten omistussuhde mökkiin tulevaisuudessa tulee kehittymään?
  • Miten mökeillä vietetään aikaa ja miten ajankäyttö tulee kehittymään?
  • Mihin aikaan vuodesta mökeillä käydään ja mitä mökeillä harrastetaan?
  • Miten mökkien arvoa ylläpidetään ja kehitetään? Ja mikä on oman työn ja palveluiden käytön osuus mökkien huollosta?
  • Millaisia mökkeilijätyyppejä suomalaisista on tunnistettavissa?
  • Miten mökkeilykulttuuri on muuttumassa tulevaisuudessa?

Mökkitutkimus toteutettiin osana Sinivalkonen jalanjälki -kampanjaa, joka muistuttaa kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista maamme työllisyystilanteeseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2016 ja 18–79-vuotiaista suomalaisista siihen vastasi 2222 kuluttajaa. Mökkitutkimus toteutettiin Suomalaisen Työn Liiton ja Rautian yhteisestä toimeksiannosta.

Lue mökkitutkimuksen tiivistelmä