Tutkimus: Työn arvojen monimuotoistuminen

Suomalaisyritysten ja koko kansakunnan edellytykset kilpailukykyiselle, innovatiiviselle ja tuottavalle työlle paranisivat, jos tulevaisuuden työ ymmärrettäisiin paremmin ja työntekijöiden odotuksia tulevaisuuden työltä osattaisiin hyödyntää avoimemmin. Tähän johtopäätökseen päädytään Suomalaisen Työn Liiton käynnistämän tulevaisuuden työtä tarkastelevan tutkimushankkeen ensimmäisessä osassa, jossa keskityttiin suomalaisten oman työidentiteetin muutoksiin ja tulevaisuusodotuksiin.

Tutkimuksen pääaineistona oli tuhannelle (1000) suomalaiselle tehty Työn arvojen monimuotoistuminen -tutkimus. Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään miten suomalaiset kokevat itsensä työntekijänä nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa kerätty aineisto tuottaa tietoa suomalaisten työminän käsitteellistämisestä ja kokemisesta. Tutkimus toteutettiin strukturoituna lomakekyselynä 15–74-vuotiaille suomalaisille keväällä 2014.

Lue Whitepaper: Työn arvojen monimuotoistuminen

Lue tiivistelmä Whitepaperista: Työn arvojen monimuotoistuminen

Lue tutkimusraportti: Työn arvojen monimuotoistuminen