Selvitys suomalaisuuden ja Suomalaisen Työn Liiton merkkien merkityksistä kuluttajalle

Suomalaisen Työn Liitto teetti selvityksen suomalaisuuden ja Suomalaisen Työn Liiton myöntämien merkkien vaikutuksesta ostokäyttäytymiseen.

Selvityksen mukaan kuluttajat arvostavat erityisesti käytännöllisyyttä ja hyödyllisyyttä ja laadukkuutta. Suomalaisen tuotteiden hankintaa motivoivista tekijöistä tärkeimmäksi nousi tuotteen tai palvelun valmistaminen Suomessa. Lisäksi yli 70 % kuluttajista oli valmiita maksamaan vähintään 10 % enemmän suomalaisesta tuotteesta ja palvelusta. Avainlippu-merkki vaikutti  kuluttajista 69 %:n ostopäätökseen ja Design from Finland -merkki vaikutti 32 %:n ja Yhteiskunnallinen yritys  merkki vaikutti 21%:n ostopäätökseen.

Selvityksessä kysyttiin muun muassa, mitkä tekijät vaikuttavat suomalaisten kuluttajien ostopäätökseen ja ovatko he valmiita maksamaan enemmän suomalaisesta tuotteesta ja palvelusta. Samalla myös selvitettiin, kuinka hyvin suomalaiset kuluttajat tuntevat Suomalaisen Työn Liiton merkit – Avainlippu, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen yritys – sekä kuinka merkit vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen.

Selvityksen toteutti Innolink Research Oy ja kysely toteutettiin paneelikyselynä internetissä. Kyselyyn osallistui 1004 yli 15 -vuotta suomalaista naista ja miestä. Tiedonkeruu tapahtui marraskuussa 2014. Kysely toteutettiin sekä strukturoidulla että avoimilla kysymyksillä.

Lue lisää tutkimuksesta:

STL – Bränditutkimus 2014_Tiivistelmä