Kesätutkimus 2013

Tutkimuksessa selvitettiin miten suomalaiset viettävät kesäänsä ja kuinka he kuluttavat. Kiinnostuksemme kohteena oli selvittää millaisia kesäkuluttajia me suomalaiset olemme, mitä me kulutamme ja kuinka paljon me kulutamme kesällä? Lisäksi tutkimme mitkä asiat painavat vaakakupissa kun teemme kulutuspäätöksiä kesällä sekä mistä kuluttajat tavoittaa kesällä parhaiten.

Tutkimustulosten pohjalta nostimme viisi tärkeää kesäfaktaa liittyen suomalaisten kulutukseen:

  1. Kesällä rahan kulutus kasvaa, sillä lähes 61 % kuluttaa kesällä enemmän kuin muina vuodenaikoina
  2. Kesä on tekemisen, kokemisen ja hemmottelun aikaa. Yli puolet kuluttaa enemmän palveluihin kuin tavaroihin ja lähes kaksi kolmesta hemmottelee itseään ja perhettä kesällä.
  3. Sukupuolierot näkyvät kesäkuluttamisessa. Miesten kulutus on käytännöllistä ja naisten kuluttamisessa on enemmän spontaanisuutta.
  4. Suurin osa ei unohda suomalaisten tuotteiden ja palveluiden suosimista kesälläkään, koska niitä pidetään laadukkaina, ympäristöystävällisenä ja niitä hankkimalla halutaan työllistää suomalaisia.
  5. Paras tapa tavoittaa lomalainen kesällä on mobiili netti, sillä yli puolet 16–64 -vuotiaista suomalaista käyttää internetiä kännykällä.

Suomalaisen Työn Liiton tilaaman kesäkulutustutkimukset toteutti Kopla Helsinki Oy. Määrällisen tutkimusosan vastaajamäärä on 1000. Tutkimuksessa toteutettiin myös kaksi laadullista ryhmäkeskustelua internetissä, jossa ryhmät oli jaettu 20-34 -vuotiaisiin (13) ja 35+ -vuotiaisiin (14). Lisäksi tehtiin 17 videohaastattelua.

Lue tutkimusraportti »