Merkityksellisen ja arvokkaan työn indikaattori

Tarkastellaksemme merkityksellistä ja arvokasta työtä Suomessa, olemme luoneet indikaattorin suomalaisen työn ja työelämän kehityksen seuraamiseksi aiempaa monipuolisemmin.

Indikaattorissa merkityksellisen ja arvokkaan työn osatekijöitä eli tuottavuutta, osallistavuutta sekä kestävyyttä tarkastellaan niin työntekijän, työnantajan kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Indikaattorin luomisessa on käytetty useita eri tilastoaineistoja ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan.

Lue koko raportti

Lue tiivistelmä

Aikaisemmin julkaistut Merkityksellisen ja arvokkaan työn raportit

Vuosina 2014 ja 2015 julkaistut aikaisemmat raportit tarkastelevat merkityksellistä ja arvokasta työtä neljästä näkökulmasta: mitä merkityksellinen ja arvokas työ on, mitä se tarkoittaa yrityksille, kuinka yhteiskunta voi tukea sen luomista ja kehittämistä sekä miten työntekijät voivat vaikuttaa työympäristöönsä lisätäkseen tekemänsä työn merkityksellisyyttä ja arvoa.

Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma

Merkityksellisen ja arvokkaan työn tuottaminen: Toimintaehdotukset

Merkityksellisen ja arvokkaan työn manifesti

Merkityksellinen ja arvokas työ: työyhteisön ja työntekijän näkökulma