Merkityksellisen ja arvokkaan työn manifesti

Tämä raportti on osa merkityksellistä ja arvokasta työtä käsittelevää sarjaa, jonka Suomalaisen Työn Liitto aloitti vuonna 2014 yhdessä kansainvälisen tutkimus- ja konsulttitoimisto The Futures Companyn kanssa.

Ensimmäinen näistä on Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma, jossa analysoidaan tällaisen työn luonnetta. Toinen raporteista, Toimintaehdotukset, määrittelee toimintastrategioita ja kulttuuria, jotka tekevät merkityksellisen ja arvokkaan työn mahdolliseksi.

Tämän kolmannen raportin tarkoituksena on tarttua merkityksellisen ja arvokkaan työn kehittämiseen vaikuttaviin yhteiskuntapoliittisiin aiheisiin. Siinä tarkastellaan toimia, joihin päättäjät ja yritykset voivat ryhtyä auttaakseen Suomea kehittymään tuottoisammaksi ja menestyksekkäämmäksi toimintaympäristöksi, jossa merkityksellinen ja arvokas työ kukoistaa.

Lue suomenkielinen raportti: ”Merkityksellisen ja arvokkaan työn manifesti”

Lue englanninkielinen raportti: ”The High Value Manifesto”

Aikaisemmin julkaistut Merkityksellisen ja arvokkaan työn raportit

Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelma

Merkityksellisen ja arvokkaan työn tuottaminen: Toimintaehdotukset