Seurantatutkimus: Mitä design merkitsee yrityksille 2013

Designin merkityksestä yrityksille on toistaiseksi tuotettu vähän empiiristä tietoa. Suomalaisen Työn Liiton tekemä Mitä design merkitsee yrityksille 2012 ja sitä seurannut seurantatutkimus 2013 ovat olleet tärkeässä roolissa, kun puhutaan designin merkityksestä. Molemmissa tutkimuksissa yrityksiltä kysyttiin, mitä design pohjimmiltaan on. Muotoilu ja innovatiivisuus nousivat vahvasti esiin, sekä designin tuoma kilpailukyky. Designin tuoma käytettävyys ja asiakaslähtöisyys nousivat huomattavasti vuodesta 2012.

Suomalaisen Työn Liitto teki molemmat tutkimukset Mitä design merkitsee yrityksille 2012 ja Mitä design merkitsee yrityksille 2103 seurantatutkimuksen yhteistyössä Design Forum Finlandin, Finatexin, Suomen Muotoilutoimistot ry:n ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa. Mitä design merkitsee yritykselle 2012 -tutkimus osoitettiin 12550 yritykselle ja siihen vastasi 1380 yritystä. Vastausprosentti oli 11 %. Mitä design merkitsee yrityksille 2013 -tutkimus osoitettiin 8580 yritykselle ja siihen vastasi 274 yritystä. Vastausprosentti seurantatutkimuksessa oli 3 %, joten tulokset ovat suuntaa-antavia.

Lue tutkimusraportti »