Suomalaisen työn indikaattori – tiivistelmä

Suomalaisen Työn Liitto on luonut Suomalaisen työn indikaattorin, joka kuvaa vuosittain merkityksellisen työn kehitystä. Nyt päivitetty indikaattori osoittaa, että suomalainen työelämä on kehittynyt myönteisesti sekä yritysten että yhteiskunnan näkökulmasta. Yritysinvestointien määrä on kasvussa, ja suhdannenäkymät parantuneet. Samaan aikaan työntekijän näkökulmasta työelämän tilanne on heikentynyt.

Suomalaisen Työn Liitto aloitti vuonna 2014 Merkityksellisen ja arvokkaan työn ohjelman, jonka tavoitteena on selvittää työhön vaikuttavia muutosvoimia ja niiden avaamia mahdollisuuksia. Ohjelman lähtökohtana on tarkastella sekä työelämän laadullisia että määrällisiä muutosvoimia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millainen on suomalaisen työn tila ja mihin suuntaan suomalainen työ kehittyy merkityksellisen työn näkökulmasta. Ohjelman tuloksena Suomalaisen Työn Liitto olemme luoneet Suomalaisen työn indikaattorin, joka kuvaa vuosittain merkityksellisen työn kehitystä.

Suomalaisen työn indikaattorin luomisessa on käytetty useita eri tilastoaineistoja, ja se pohjautuu 41 taustamuuttujaan. Taustamuuttujille on asetettu kiinteä perusvuosi 2005, joka ajoittuu melko neutraaliin ajankohtaan Suomen talouden kehityksessä. Vuonna 2005 Suomessa elettiin talouden nousukautta, muttei oltu vielä korkeasuhdanteen huipulla. Suomalaisen Työn Liitto julkisti indikaattorin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2016 ja julkaisee päivitetyn indikaattorin vuosittain.

Lue tiivistelmä suomalaisen työn indikaattorista – marraskuu 2016 »

Heinäkuussa 2016 julkaistu indikaattori »