Tutkimus vapusta, Avainklubista ja suomalaisesta työstä

Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset ovat Vapusta sekä omasta että suomalaisesta työelämästä. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi suomalaisten mielipiteitä Avainklubi.fi-verkkopalveluun liittyvistä asioista.

Neljä viidestä suomalaisesta sanoo menevänsä joka aamu mielellään töihin. Nuorimmassa 15-24-vuotiaiden ryhmässä, viidennes on kuitenkin täysin eri mieltä. Tuloksista käy ilmi, että nuorin ikäryhmä ei ole vielä löytänyt paikkaansa työelämässä, sillä juuri he kokevat muita vahvimmin, että voisivat antaa nykyiselle työlleen paljon enemmän. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton Taloustutkimus Oy:llä teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen keskeisimpinä tavoitteina oli selvittää:

  • Miten paljon suomalaiset arvostavat vappua
  • Kuinka paljon rahaa he aikovat käyttää vappuna
  • Miten he arvioivat Avainklubi.fi-verkkopalveluun liityviä asioita
  • Miten he arvioivat motivaation lähteitä ja omaa osaamista työelämässä
  • Miten he kokevat työn merkityksen
  • Miten he arvioivat suomalaiseen työelämään ja omaan organisaatioon liittyviä kysymyksiä
  • Miten he suhtautuvat innovaatioihin, arvioivat omaa sosiaalisuutta, ja miten he kokevat yritysten yhteiskuntavastuun merkityksen

Lue tutkimusraportti »