Tutkimus suomalaisesta designista: Mitä design merkitsee yrityksille

Tutkimus designin roolista suomalaisille yrityksille osoittaa, että design jää yrityksissä vielä luvattoman usein ydinliiketoimintojen varjoon. Osa yrityksistä on oivaltanut designin merkityksen kilpailukyvylle, mutta valtaosaltaan yritykset pitävät edelleen tärkeimpinä kilpailuetuina laatua, toimintavarmuutta, myyntiä, hinnoittelua, markkinointia, logistiikkaa ja brändiä. Vasta näiden jälkeen tulee design. Designin roolia ja merkitystä kilpailutekijänä ei selvästikään tiedosteta riittävästi yrityksissä. Yritykset tunnustavat kyllä, että design ei ole pelkästään taidetta.

Suomalaisen Työn Liitto teki tutkimuksen Mitä design merkitsee yrityksille yhteistyössä Design Forum Finlandin, Finatexin, Suomen Muotoilutoimistot ry:n ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa. Tutkimus osoitettiin 12550 yritykselle ja siihen vastasi 1380 yritystä. Vastausprosentti oli 11 %. Tutkimus toteutettiin Surveypal -tutkimustyökalun avulla. Aineiston keräämisestä, käsittelystä ja raportoinnista vastasi Suomalaisen Työn Liitto.

Lue tutkimusraportti »