Kansallinen Kokousbarometri

Kansallinen Kokousbarometri 2015 -selvityksen mukaan suomalaisten työpaikkojen kokoustamisessa on paljon parannettavaa. Jopa 40 prosenttia kaikista kokouksista koetaan tehottomiksi ja vastaajien arvion mukaan jopa joka neljäs kokous voitaisiin hoitaa sopimalla asioista ilman kokousta. Kokoustaminen vie keskimäärin 9,5 tuntia viikossa työaikaa kyselyyn vastanneilta.

Kansallinen Kokousbarometri 2015 selvitti helmi-maaliskuun 2015 aikana kokoustamisen arkea ja nykytilaa suomalaisissa organisaatioissa. Selvitykseen osallistui helmi-maaliskuun 2015 aikana yhteensä 578 vastaajaa kaikkiaan 21 organisaatiosta, toimipisteestä tai yksiköstä. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Suomalaisen Työn Liiton, 925 Design Oy:n, Canon Oy:n, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Re:meet Oy:n ja Oy Vallila Interior Ab:n kanssa.

Lue Kansallinen Kokousbarometri 2015 -tutkimusraportti