Arvotutkimus 2011

Suomalaisten aito huoli yhteiskuntamme tilasta ja suunnasta on säilynyt suurena. Kansalaiset kokevat, etteivät he voi toteuttaa riittävästi itseään.

Lähes puolet, 49%, Suomen nykyistä toimintakulttuuria koskevista arvokuvauksista on luokiteltavissa Suomen kehitystä rajoittaviksi. Tätä kokonaisuutta mitataan tutkimuksessa niin sanotulla ”entropian asteella”: Suomen kartoituksessa se oli viime vuonna 48 prosenttia ja kohosi nyt siis 49 prosenttiin. Entropian aste kuvaa sitä, kuinka paljon yhteiskunnassamme on toimintaamme ja kehitystämme jarruttavia tekijöitä. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton ja WOIMA-säätiön marraskuussa teettämästä Suomen järjestyksessä toisesta kansallisten arvojen kartoituksesta.

Tutkimuksen tavoitteet:

  • Ottaa selvää mitä suomalaisten henkilökohtaisista arvostuksista
  • Selvittää mitä suomalaiset ajattelevat yhteiskunnan nykytilasta
  • Lisätä ymmärrystä siitä, minkälaista yhteiskuntaa suomalaiset haluavat rakentaa
  • Antaa aineksia Suomen kehittämiseksi
  • Järjestää kansalais- ja päättäjäfoorumeita jotka tuottavat arvopohjaisia, kestäviä ratkaisuja kohti toivomaamme toimintakulttuuria

Lue tutkimusraportti »