Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaista kuluttajaa muuttuvassa ympäristössä, kotimaisuuden suosimista sekä Venäjän tilanteen vaikutusta kotimaisuuden suosimiseen.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat 15-70 -vuotiaat miehet ja naiset ympäri Suomea, Ahvenanmaa pois lukien. Tutkimus toteutettiin sähköisenä paneelikyselynä elokuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 1006 kappaletta. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.
Keskeiset tulokset:

* Lähes viidennes (17%) vastaajista oli lisännyt suomalaisten tuotteiden ostamista Venäjän tilanteen vuoksi. Naisille (21%) Venäjän tilanne oli vaikuttanut miehiä (13%) enemmän kotimaisten tuotteiden suosimiseen. Kaikkein nuorimmista vastaajakunnassa noin joka viides (18%) oli lisännyt Venäjän tilanteen vuoksi suomalaisten tuotteiden suosimista. Alueellisesti katsottuna Venäjän tilanne kotimaisuuden suosimiseen oli lisääntynyt eniten Pohjois-Suomessa 22% ja Länsi-Suomessa 20%. Tulos on mielenkiintoinen myös siksi, että kotimaisten tuotteiden suosiminen on jo lähtökohtaisesti korkealla tasolla. Venäjän tilanne näyttää lisäävän kotimaisten tuotteiden suosimista entisestään.

* Joka kuudes (60%) vastaaja sanoi ostavansa aina tai useimmiten kotimaisia elintarvikkeita, mikäli saatavilla on sekä kotimaisia että ulkomaalaisia vaihtoehtoja. Naiset ostavat useammin kotimaisen tuotteen kuin miehet. Kotimaisen suosiminen lisääntyy iän myötä. Etelä-Suomessa kotimaiset tuotteiden kiinnostus oli vähäisintä.

* Kotimaisuutta suosittiin myös muissa tuotteissa ja palveluissa. Yli puolet vastaajista ostaa aina tai melkein aina kotimaisia tuotteita. Naiset suosivat kotimaisia tuotteita hieman miehiä useammin sekä iän myötä kotimaisten suosiminen kasvaa. Pohjois-Suomessa kotimaisia tuotteita ja palveluita (pois lukien elintarvike) suosittiin enemmän kuin muualla.

Voit ladata tutkimusraportin tästä>>