Suomalaisen Työn Liiton merkkitutkimus 2013

Halusimme tietää millainen mielikuva suomalaisilla on Suomalaisen Työn Liiton hallinnoimista Avainlippu-, Design from Finland- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkeistä. Tärkein syy tutkimuksen tekemiselle oli tarve tietää, kuinka tunnettuja Suomalaisen Työn Liiton merkit ovat ja mikä niiden vaikutus on ostopäätöksen tekemisessä. Toinen syy oli Suomalaisen Työn Liiton brändistrategiaan liittyvä tarve saada ajankohtaista tietoa merkkien nykyisestä tunnettuudesta, jotta liitto pystyy jatkamaan merkkien edelleen kehitystä.

Tulokset yllättivät positiivisesti, erityisesti Avainlipun ja Design from Finland -merkin osalta. Avainlippu on tunnetuin alkuperämerkki, sillä vastaajista lähes kaikki (96 %) tunsi merkin hyvin tai melko hyvin. Myös Hyvää Suomesta -merkin tunnettuus on erittäin korkea, sillä 95 % vastaajista tunsi sen hyvin tai melko hyvin. Sirkkalehtimerkin tunnettuus oli hieman pienempi sillä 86 % tunsi sen hyvin tai melko hyvin.

Design from Finland -merkin osalta melkein joka kolmas (35 %) vastaajista tunsi merkin hyvin tai melko hyvin. Saavutus on erittäin hyvä, kun huomioidaan että kyseessä on vain puolitoista vuotta vanha merkki.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki oli tuntemattomin vastaajille. Kuitenkin vastaajat kokivat, että merkin tavoitteiden olevan tärkeitä ja osa vastaajista olisi valmis suosimaan yrityksiä, joilla on Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Myös yli puolet (54 %) vastaajista kokivat, että sana ”vastuullisuus” kuvaa merkkiä hyvin tai erinomaisesti.

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy, joka teki internetissä paneelikyselyn (n 1058) viikoilla 11–13, 2013. Tämän lisäksi Innolink Research Oy toteutti laadullisen ryhmäkeskustelun osana tutkimusta, jonka tarkoituksena oli syventää kvantitatiivisia löydöksiä.

Lue tutkimusraportti »