Suomalaisten kulutusmuutokset -selvitys 2022

Tilasimme selvityksen suomalaisten kulutustottumukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksestä ja siitä, onko kuluttamisessa tapahtunut muutoksia maailman myllerrysten ja isojen uhkakuvien seurauksena.

Selvityksen tulokset osoittavat, että suomalaisten kuluttamisen arvot eivät ole muuttuneet epävarman maailmantilanteen vuoksi kovinkaan paljon. Edelleenkin halu tukea kotimaista työllisyyttä ja vastuullisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden hankkimista ovat vahvoja arvoja kuvaamaan suomalaisia kuluttajina nyt ja jatkossa. Epävarmuus heijastuu kulutustottumuksiin selkeimmin siinä, että kuluttamisessa tulevan vuoden aikana aiotaan suosia halvempia brändejä. Tästäkin huolimatta kotimaisia työllisyyttä, tuotteita ja palveluita aiotaan suosia jatkossakin yhä useammin.

Selvitystiivistelmässä esitetyt tulokset painottuvat kuluttamisen muutokseen vaikuttaviin tekijöihin ja miten ne näkyvät suomalaisten kulutustottumuksissa. Muita selvityksessä olleita teemoja olivat:

  • Verkkokauppaostaminen
  • Suomalaisen Työn Liiton merkkien tunnettuus, mielikuvat ja vaikutus työnantajamielikuvaan
  • Yritysten viestinnässä tärkeitä teemoja

Selvityksen toteutti Taloustutkimus, joka keräsi aineiston Taloustutkimuksen online-paneelissa 1.-10.8.2022. Koska selvityksessä painotettiin nuorten osuutta, heidän näkemyksensä kerättiin Dynatan paneelissa. Selvityksen tulokset on painotettu vastaamaan suomalaisten 15–79-vuotiaita.

Ole yhteydessä, jos olet kiinnostunut tietämään lisää tutkimuksessa selvitytetyistä teemoista tai merkeistämme.

Jokke Eljala
Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö
jokke.eljala@suomalainentyo.fi

Tutustu datapakettiin tästä